About Us

Szabó Lajos

Életrajz

Szabó Lajos tanulmányait a Pannon Egyetemen (Szervező mérnök) és az ENI Scuola Superiore Enrico Mattei (Energiaügyi és környezetvédelmi közgazdász) intézményében végezte. Ph.D fokozatot a műszaki menedzsment területén szerzett 1997-ben, 2009-ben gazdaságtudományi területen habilitált. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség alapító tagja. Számos szakmai publikáció szerzője, melyeket hazai és nemzetközi konferenciákon adott elő. Kutatásai az interkulturális, a projekt- és a tudásmenedzsment területére koncentrálnak. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 23 évig volt a” Stratégiai Menedzsment Kutatócsoport” társvezetője. A kutatócsoport sikeres együttműködéseket alakított ki német, dán, holland, román és Egyesült Államok-beli kutatócsoportokkal. 1999-2000 között vendégkutatóként dolgozott Németországban a Darmstadti Műszaki Egyetemen, majd 2006-ban a Rochesteri (USA) Nazareth College-ban oktatott. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2012-2015 között dékán, 2007-2012 között dékánhelyettes volt, 2006-2015 között a Menedzsment Intézetet vezette.

Kutatás

Fenntartható menedzsment

A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság kérdése a szervezetek vezetésében. A kutatás a stratégiai és az operatív szervezeti szintekre fókuszál. A tervezési, a szervezési, a végrehajtási, a kontrolling és a monitoring rendszerek és a döntési folyamatok elemzésével arra a kérdésre keresi a választ, hogy a fenntarthatóság gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontjait hogyan veszik figyelembe a stratégia fejlesztésében, a projektek, valamint a funkcionális területek menedzsment gyakorlatában. Az első fő kutatási project célja egy empirikus kutatás megvalósítása, mely a New Central Europe II. projekt keretében kifejlesztett értékelő modell alkalmazásával vizsgálja a projekteket. A projekt az alábbi fő területekre koncentrál:

Fenntarthatóság: a cél annak feltárása, hogyan járulnak hozzá különböző projektek a helyi és a regionális gazdasági és társadalmi fejlődéshez, valamint a környezet védelméhez.

Innováció: a cél a projektek innovációs potenciáljának feltárása, továbbá annak vizsgálata, hogy a különböző innovációk hogyan járulnak hozzá a helyi és a regionális gazdasági és társadalmi fejlődéshez, valamint a környezet védelméhez.

Kreativitás: a cél annak vizsgálata, hogy a fenntarthatóság és az innováció milyen mértékben és módon támogatható egyéni, szervezeti és társadalmi szintű kreatív megoldásokkal.

A projekt Közép-Európai országok kutatóival és kutató intézeteivel együttműködve valósul meg.

iASK kérdés:

Hogyan jelennek meg a fenntarthatóság gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontjai a szervezetek vezetésében?