KRAFT

Kraft

A kulturális örökség megőrzése a fenntartható fejlődés jegyében

A KRAFT, mint a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (iASK) zászlóshajó projektje egy integrált város- és vidékfejlesztési koncepció, valamint állami döntés-előkészítő folyamatokat támogató regionális fejlesztési program. Ez a kis- és középvárosok lehetséges kapcsolatát figyelembe véve keresi a kreatív társadalmi energiák felszabadításának és összekapcsolásának még járatlan útjait. Küldetése az innovatív és interdiszciplináris kutatás elősegítése, miközben a társadalmi-gazdasági szereplők közötti hatékony együttműködést támogatja. A sikeres, integrált és holisztikus helyi és regionális fejlesztés a gyakorlati alkalmazhatóság és az együttműködés révén halad előre.

A regionális fejlesztés jövőképes megközelítése

A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány (ISES Alapítvány) szellemi műhelyében, Miszlivetz Ferenc elképzelései alapján 2011-ben került kidolgozásra, majd 2012-ben publikálásra a „Kreatív város, fenntartható vidék” (KRAFT)-koncepció. A Kormány 2014-ben döntött arról, hogy támogatja a KRAFT-program, mint új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján koncepció nemzeti programként történő részletes kidolgozását, valamint felkérte az ISES Alapítványt egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazta egy „advanced studies” intézet tervét, így jött létre 2015-ben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, amely Kraft-központot működtet.

A fejlesztési projektek fenntarthatósága: Gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok értékelése.

A KRAFT Központ a fejlesztési projektek gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusait vizsgálja, és olyan irányítási eszközt fejleszt ki, amely különböző kritériumok alapján értékeli a projektek fenntarthatóságát.

Kraft-index fejlesztése: A regionális fejlődés fokozása

A KRAFT a társadalmi-gazdasági szereplők közötti hatékony együttműködés elősegítésével támogatja az innovatív regionális fejlesztést, amely kulcsfontosságú a regionális átalakulás sikeréhez.

Fenntartható üzleti modellek: A hatások megértése és a helyes politikai döntéshozatal elősegítése

A KRAFT elméleti megközelítéssel vizsgálja a kialakulóban lévő üzleti modellek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait. A cél a helyi, regionális és nemzeti szintű, megalapozott politikai döntéshozatal támogatása.

Regionális és határokon átnyúló fejlődés: A siker és az identitás elősegítése

A kutatás három kulcsfontosságú területre összpontosít, amelyek hozzájárulnak a sikeres városfejlesztéshez: a városok közötti együttműködés, a városi identitás fejlesztése és a fiatalok városban tartását célzó kezdeményezések.

KRAFT kutatási programok

Kulturális örökség és fenntarthatóság: Gyakorlati kezdeményezések előmozdítása

A kulturális örökségre és fenntarthatóságra épülő program a helyi és regionális fejlesztést szolgáló kezdeményezések gyakorlati alkalmazására összpontosít. Kőszeg a program keretében megvalósított innovatív regionális fejlesztési stratégiák által elért sikerek példája.

Kreatív város, fenntartható vidék: Az együttműködés elősegítése

A Kreatív város, fenntartható vidék program elősegíti a társadalmi-gazdasági szereplők közötti hatékony együttműködést az innovatív regionális fejlesztés előmozdítása érdekében. A program célja, hogy élénk és fenntartható régiókat hozzon létre.

A kulturális örökség megőrzése a fenntartható fejlődés jegyében

Az iASK elkötelezett a fenntartható újjá-építéssel és a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos ismeretek bővítése és gyakorlati megoldások megvalósítása mellett. Az együttműködés, a kutatás és az eszmecsere révén pozitív hatást gyakorol a helyi közösségek társadalmi-gazdasági szerkezetére.

SocioKRAFT: A sokszínűség és az egyenlő hozzáférés biztosítása a szolidáris és reziliens társadalom érdekében

Figyelembe véve a helyi és globális közösségekben élő egyének sokféle igényét és elvárását, foglalkoznunk kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításának felelősségével. A SocioKRAFT kiegészíti a „Kreatív város – fenntartható vidék” (KRAFT) programot, amelynek célja az innovatív, regionális alapú fejlesztési koncepciók előmozdítása. A Kraft-módszerrel végzett kutatás, fejlesztés, innovációs folyamatok egyik alapvető célja a régiókban, városokban, településeken élő személyek életminőségének vizsgálata, valamint életminőségük javítása érdekében tett javaslatok megfogalmazása.

Az évente megrendezésre kerülő SocioSummit konferencia az egyéni és a szervezeti szintű reziliens működésre, valamint a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésre helyezi a hangsúlyt. Teszi ezt nemzetközi és hazai szakértők meghívásával, workshopok szervezésével. Az évente megjelenő SocioSummit kötet a rendezvény eredményeinek bemutatásán túl magyar és angol nyelven, nyomtatott és online formában mutatja be az érintett téma releváns publikációit.

Csatlakozzon hozzánk a fenntartható és méltányos társadalom kialakításában.