Társadalom és digitális kultúra

Kutatás és tanulmányok

Digitális jövő: Mesterséges intelligencia, digitális etnográfia és online aktivizmus vizsgálata

A gyors technológiai fejlődés által meghatározott korszakban a társadalmak példátlan átalakuláson mentek keresztül az ökológiai, gazdasági, politikai és társadalmi területeken. A technológia minden területen érzékelhető hatása – a közösségi médiaplatformok hatókörétől kezdve a virtuális és kiterjesztett valóság által kínált magával ragadó élményekig – mélyreható módon alakítja életünket. A fejlődő digitális világban való eligazodás során elengedhetetlen az átfogó interdiszciplináris kutatás, hogy olyan digitális jövőképet tudjunk elképzelni, amely magában foglalja a technológia és a társadalom bonyolult kölcsönhatását. Az iASK így a társadalom- és természettudományok, a bölcsészettudományok és a technológia területén tevékenykedő tudósok sokrétű szakértelmét hasznosítja. A közös projektek egyedülálló betekintést nyújtanak a mesterséges intelligencia, a digitális etnográfia, az online aktivizmus sokrétű dimenzióiba és a kortárs társadalomra gyakorolt hatásukba.

Hozzájárulás a felelős digitális jövőhöz

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében a kutatást a felelős technológiai fejlődés iránti elkötelezettség vezérli. A technológia és a társadalom közötti sokrétű kölcsönhatások kritikai elemzése a felmerülő kihívásokkal és etikai megfontolásokkal foglalkozik, és biztosítja, hogy a digitális jövőt inkluzív, fenntartható és méltányos módon alakítsuk. Az interdiszciplináris együttműködések révén a kutatást olyan jövőre tervezik, amelyben a digitális technológiák harmonikusan együtt élnek a társadalmi értékekkel.

I. Mesterséges intelligencia: Lehetőségek és etikai megfontolások feltárása

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek és kihívások feltárása áll a digitális jövőkutatás középpontjában. A kutatás célja, hogy elemzés és etikai vizsgálat révén megértse a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák képességeit, korlátait és társadalmi-kulturális következményeit. Az AI felelős fejlesztésének és alkalmazásának előmozdításával a cél az automatizált döntéshozatal, az intelligens rendszerek és a fenntartható AI-etika területén való hozzájárulás.

II. Digitális etnográfia: A technológia és a kultúra metszéspontjai

A digitális etnográfia kutatása a technológia és a kultúra metszéspontjaira összpontosít. A digitális eszközök és a humán tudományágak közötti kapcsolat olyan területeket ölel fel, mint a kulturális örökség megőrzése, az online közösségek, a virtuális terek és a digitális gyakorlatok elemzése. A digitális etnológia révén a digitális tájat alakító kulturális dinamikát, társadalmi interakciókat és viselkedési mintákat tanulmányozzák.

III. Online aktivizmus: Pozitív átalakulások elősegítése

Az online aktivizmus a digitális korban a társadalmi változások erőteljes erejét szolgálja. A digitális jövőkutatás keretében az online aktivizmus dinamikáját és a társadalmakra gyakorolt hatását tanulmányozzuk világszerte. A digitális platformoknak és hálózatoknak a közösségek mozgósításában, a hangok felerősítésében és a társadalmi igazságosság előmozdításában rejlő erejét vizsgálva a cél az egyének és közösségek képessé tétele arra, hogy a digitális térben pozitív átalakulásokat segítsenek elő. A kutatási eredmények hozzájárulnak az online aktivizmus hatékony stratégiáinak kidolgozásához és a befogadó részvételt elősegítő digitális terek kialakításához.