Socio Summit Konferencia

Hírek és események

A szociális szolgáltatók társadalmi hatásának feltárása

A KRAFT-módszerrel végzett kutatás, fejlesztés, innovációs folyamatok egyik alapvető célja a régiókban, városokban, településeken élő személyek életminőségének vizsgálata, valamint életminőségük javítása érdekében tett javaslatok megfogalmazása. A közszolgáltatások – kiemelkedően az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátások és szolgáltatások rendszere – kielégítő biztosítása és elérhetősége – egy adott területen és időben –, az életminőség meghatározó befolyásoló tényezője minden személy számára.

Az évente megrendezésre kerülő SocioSummit konferencia az egyéni és a szervezeti szintű reziliens működésre, valamint a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésre helyezi a hangsúlyt. Teszi ezt nemzetközi és hazai szakértők meghívásával, workshopok szervezésével. Az évente megjelenő SocioSummit kötet a rendezvény eredményeinek bemutatásán túl magyar és angol nyelven, nyomtatott és online formában mutatja be az érintett téma releváns publikációit.

Az iASK együttműködve a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karával kutatócsoportot működtet, amelynek célja egy adaptált és bemért kérdőív- és fejlesztő csomag összeállítása, amely képes a hazai szociális intézményekben dolgozó személyek egyéni és a szolgáltatók szervezeti rezilienciáját mérni és arra vonatkozóan fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.