Komplexitás­tanulmányok

Kutatás és tanulmányok

Az összekapcsolódás dinamikája a 21. században

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) nagy hangsúlyt fektet az interdiszciplináris megközelítésre, amely a komplexitástanulmányokat is magában foglalja a kortárs problémák bonyolultságának feltárása érdekében. Ez a kutatás arra törekszik, hogy megértse a komplex rendszerek összekapcsolódását és dinamikus természetét, amely magában foglalja mind a természeti, mind a társadalmi környezetet. Az éghajlatváltozás, a globális geoökonómiai tendenciák, a geopolitikai feszültségek és a társadalmi egyenlőtlenségek által jellemzett 21. századi kihívásokkal szemben az integratív és holisztikus gondolkodásra van szükség. A gyors biodigitális technológiai átalakulás tovább bonyolítja a különböző szereplők és rendszerek közötti kölcsönhatásokat. Ezeknek az összetett rendszereknek az elemzése és kezelése létfontosságú az olyan sürgető globális kérdések kezeléséhez, mint az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a biztonsági fenyegetések.

Az iASK komplexitáskutatása számos tudományágra támaszkodik, hogy olyan innovatív fogalmi és elemzési kereteket dolgozzon ki, amelyek megragadják a komplex rendszerek dinamikus és kialakulóban lévő tulajdonságait. A kutatók a minták, visszacsatolási hurkok és nem lineáris kapcsolatok azonosításával váratlan eredményeket és viselkedési formákat tárnak fel.