Regionális tanulmányok

Kutatás és tanulmányok

Interdiszciplináris megközelítés az átalakulóban lévő régiók kutatásához

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (iASK) elsődleges kutatási célunk Közép- és Délkelet-Európa sokszínű és folyamatosan változó nemzeteinek és régióinak megértése. A multidiszciplináris kutatás értékes betekintést nyújt az ezeket a régiókat alakító társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális dinamikába, valamint a regionális fejlődést és átalakulást mozgató erők azonosításába.

A regionális tanulmányok a posztszovjet korszakot követő átmenetektől az uniós integrációig és a regionális egyenlőtlenségekig megvilágítják a Közép- és Délkelet-Európában zajló sokszínű valóságot és átalakulást. A kutatás kiterjed a globalizáció, az urbanizáció, a migráció, a környezeti változások, a konfliktus utáni időszak és az emlékezet tanulmányozásának regionális hatásaira. A regionális tanulmányok Közép- és Délkelet-Európa sajátos összefüggéseinek és dinamikájának vizsgálatával hozzájárulnak a régió összetett múltjának, jelenlegi kihívásainak és jövőbeli kilátásainak mélyebb megértéséhez.

I. Geopolitikai átalakulások Közép- és Délkelet-Európában

Közép- és Délkelet-Európa jelentős átalakulásokon ment keresztül a közelmúlt történelmében. A posztkommunista átmenettől az uniós integrációig vizsgáljuk a régiót alakító társadalmi-politikai változásokat, gazdasági fejleményeket és kulturális változásokat. Az átalakulás összetettségének vizsgálatával a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete betekintést nyújt az e társadalmak előtt álló kihívásokba és lehetőségekbe, valamint az európai és globális kontextusban lehetséges jövőbeli pályájukba.

II. Háború és béke Közép- és Délkelet-Európában

A régió történelmét konfliktusok, geopolitikai rivalizálás, valamint a béke és együttműködés megteremtésére irányuló erőfeszítések jellemzik. A történelmi konfliktusok elemzése során megvizsgáljuk a regionális geopolitika változó dinamikáját, valamint a fenntartható béke kilátásait Közép- és Délkelet-Európában. A háború és a béke összetettségének tanulmányozásával a cél az, hogy hozzájáruljon a régió európai biztonságban betöltött szerepének mélyebb megértéséhez és a globális béketeremtési erőfeszítésekkel való kapcsolataihoz.

III. Emlékezetpolitika

Az emlékezetpolitika alakítja a kollektív identitásokat, a történelmi értelmezéseket és a megbékélési folyamatokat Közép- és Délkelet-Európában. A kutatás arra keresi a választ, hogy az emlékezetkultúrák, az emlékezési gyakorlatok és az emlékezetpolitika hogyan hatnak a társadalmi narratívákra és kapcsolatokra. Az emlékezetpolitika vizsgálatával a cél a párbeszéd elősegítése, a gyógyulási folyamatok megkönnyítése, valamint a régió múltjának, jelenének és jövőjének árnyaltabb megértéséhez való hozzájárulás a tágabb európai és globális kontextusban.