About Us

Pintér Gábor

Életrajz

Pintér Gábor 1982. június 20-án született Keszthelyen. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban szerzett műszaki menedzser, majd 2009-ben gazdálkodási szakos közgazdász diplomát. 2003-ban sikeresen teljesítette a „Sustainable development and technology in Europe” European Summer University, képzést Franciaországban, az Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) intézményben. 2004-ben ERASMUS ösztöndíjjal Németországban az Otto von Guericke Egyetem hallgatója, 2005-ben az RWE Energy AG-nál Dortmundban dolgozott, LEONARDO ösztöndíjjal. Tanulmányai alatt a Board of European Students of Technology (BEST) és az European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM) diákszervezet tagjaként két hónapot töltött Jekatyerinburgban, egy hónapot: Ankarában, Kairóban és Alexandriában valamint Helsinkiben.

A Budapesti Elektromos Műveknél (ELMŰ) dolgozott 2005-2007 között. 2012-ben megvédte doktori disszertációját a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezés Tudományok Doktori Iskolájában: „Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon”. 2018-ban a Debreceni Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában habilitált.

A Pannon Egyetem Georgikon Karán 2007-től PhD hallgató, 2010-től tanársegéd, 2014-től adjunktus, 2018-tól pedig egyetemi docens. Oktatott tárgyai: Általános menedzsment, Projektmenedzsment, Vállalati gazdaságtan, Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Döntéstámogató rendszerek, valamint 2015-óta Projektmenedzsment Erdélyben, Székelyudvarhelyen a Pannon Egyetem, Georgikon Karának kihelyezett képzésén.

2011-ben különdíjat nyert a moszkvai GUBKIN Russian State University of Oil and Gas egyetemen tartott előadásával. 2012-ben a Pannon Egyetem, Georgikon Karának év fiatal oktatója. 2015-ben Campus Hungary ösztöndíjjal 1 szemesztert töltött Bécsújhelyen. 2019-ben a Pannon Egyetem Georgikon Karának „Kiváló dolgozója”.

2007-től tagja, 2018-tól elnöke az évente megrendezésre kerülő Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos konferencia Szervező Bizottságának. 2018-tól a Georgikon for Agriculture tudományos hazai kiadású angol nyelvű folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

2018-tól az Alternatív Energiaforrások Módszertani Kutatóműhelyét vezeti a Pannon Egyetem Georgikon Karán.

Economic evaluation and predictive analysis of transactions in regional networks                                           

In the 21st century the development of the social and economic processes requires thinking in systems more and more. The development of settlements today means far more than the innovative remodelling of the given city, town or village; the relationships between the settlements and the regional networks are acquiring a much greater role. Local governments, residents, businesses, NGOs, institutions and the networks connecting them play a great role in innovation at system level.

In my research I regard certain settlements as the nodes of regional networks, and I examine the economic and social interactions of these networks, searching for the sources and the positive economic impacts of these effects. By interconnecting several networks I get network systems, which may be the basis of a regional circular economy, where the goal is to establish a win-win relationship between the individual actors, while minimalizing the production of waste and striving for energy self-sufficiency.

During my investigation I am looking for an answer to the question whether the prerequisites for alternative energy use across multiple settlements, which is considered to be one of the basic pillars of sustainability at the settlement/regional  (as nodes of the regional network) level in the West-Transdanubian region.