About Us

Palánkai Tibor

Közgazdász, akadémikus

Palánkai Tibor 1960. júliusa óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetemen (MKKE-BKAE), ahol a Világgazdasági Tanszék munkatársa, 1982 óta egyetemi tanára. 2008. március 1-től Emeritus professzori címet kapott. 1977 és 1983 között az egyetem tudományos rektor-helyettese, 1983 és 1995 között a Világgazdasági Tanszék vezetője, 1997 és 2000 között az Egyetem rektora. 2007-ig a BCE Európai tanulmányi és Oktatási Központ igazgatója. 2008-tól nyugdíjas, a BCE emeritus professzora.

1973-ban szerzett kandidátusi címet „A nemzetközi gazdasági integráció néhány elméleti kérdése” című értekezéssel, ami könyv formában „Nyugat-európai integráció” címen 1976-ban jelent meg. Akadémiai doktori értekezését 1986-ban védte meg. Az MTA közgyűlése 1995 decemberében levelező taggá választotta, 2004. májusától az MTA rendes tagja.

Kutatásait elsősorban a nemzetközi integráció, a 90-es évektől főként az európai integráció, a kelet-európai átalakulás és a magyar EU-csatlakozás összefüggéseire koncentrálta. Kiemelten foglalkozott a gazdasági unió és a gazdaságpolitikai koordináció, valamint az integráció mérésének kérdéseivel. Az elmúlt közel négy évtizedben mintegy 400 magyar nyelvű és 100 idegen nyelvű publikációt tett közzé, amelyből 7 önálló könyv – 3 angol nyelven – jelent meg.

Az 1990-es évek óta részt vesz a European Community Studies Association (ECSA Europe), valamint a Jean Monnet program munkájában. Alelnöke a Lisbon Civic Forum Németországban bejegyzett egyesületnek, ami több ország kutatóit tömöríti a Lisszaboni Program megvalósulásának segítése érdekében.

Az elmúlt 20 évben külföldön rendszeres oktatói tevékenységet végzett (Páviai Egyetemen, vagy a Helsinki School of Economics and Business Administration). 1994 és 2004 között a Bruges-i College of Europe oktatója volt, minden évben féléves kurzust tartott „Integráció Közép- és Kelet-Európában” címen. Az Európa-tanulmányok terén végzett oktatói tevékenységéért 1994-ben a régióban az elsők között kapta meg a Jean Monnet Chairholder címet. 2001. júliusában a brüsszeli EU Bizottság mellett működő Európai Egyetemi Tanács (Conseil Universitaire Européen) tagjává választotta (tanácsokat ad és pályázatokat bírál el), ahol a csatlakozó országokat képviseli.

1998-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét. 2009-ben az európai integráció kutatásában végzett munkájáért Széchenyi-díjat kapott. 2010-ben a Brüsszeli Bizottság neki ítélte meg a Jean Monnet-díjat.