About Us

Navracsics Judit

Prof. Dr. Navracsics Judit a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének igazgatója, illetve a Pannon Nyelvvizsgaközpont vezetője. Kutatási területei közé tartozik a kora gyermekkori két- és többnyelvűség, a kétnyelvű mentális lexikon és a kétnyelvű beszédfeldolgozás. Doktori értekezését a kora gyermekkori harmadik nyelvelsajátításról írta. Jelenleg a kétnyelvű szófelismerés és mondatértés témakörében folytat kutatást kétnyelvű és magyar anyanyelvű, eltérő nyelvismerettel rendelkező angolul tanuló egyének pszichofizikai tesztelésével. Az elért tudományos eredmények alapján kollégáival közösen létrehozta a „Lystra” nevű okostelefon-alkalmazást középfokú (B2) nyelvvizsgára készülők részére. Négy könyv, tizenkét szerkesztett kötet, továbbá több mint ötven folyóiratcikk és könyvfejezet szerzője. A Balatonalmádiban minden évben megrendezett Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem főszervezője.