About Us

Naum Trajanovski

Életrajz

Naum Trajanovski a történelmi emlékezet szakértője, jelenleg a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófia és Szociológia Intézetének doktorandusz hallgatója. Politológia és filozófia alapszakos tanulmányokat végzett, majd kitüntetéses regionális (SEES, Szkopje) és nacionalizmus tanulmányok mesterszakos diplomát (CEU) szerzett. A 2016/17-es akadémiai évben „young” kategóriában folytatott kutatómunkát a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében, illetve 2017-ben helyi projektkoordinátorként működött az  Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) által indított, “In Between? Searching for Local Histories in Borderlands of Europe” elnevezésű projektben. Jelenleg a Macedón Filozófiai Társaság (Philosophical Society of Macedonia) bizottságának tagja. Számos kötetet lektorál és szerkeszt, illetve macedón és nemzetközi akadémiai folyóiratokban jelennek meg publikációi.

Polgári platformok és újjáéledő stratégiák: Az emlékezetaktivizmus két esete Délkelet-Európából

A kutatás az emlékezetaktivizmus két sikeres, eddig azonban kevéssé kutatott délkelet-európai esetét dolgozza fel. Középpontjában a Szkopjében 2013-ban útjára indított „I Love GTC” kezdeményezés és a „Lumbhardi Public Again” elnevezésű kezdeményezés áll, amely 2002 óta különböző formákban aktív a koszovói Prizrenben. A szerző a mozgósítás eszközeivel foglalkozik töredékes történelmi emlékezettel rendelkező civil társadalmakban, a konfliktusokat követő helyzetekben és a megszilárduló demokráciákban. Kutatásában vizsgálja és összehasonlítja az új szolidaritás formáit, a népszerű disszeminációs platformokat és a mnemónikus (emlékezeti) kötelezettségvállalás gyakorlatait a koszovói és macedón esettanulmányokban. Végezetül kiemelendő, hogy a fentebb említett társadalmakban tapasztalt széttagoltságot a populista stratégiák képesek áthidalni és olyan kommunikációs modellt állítanak fel, amely összehozza a 1) a helyi emlékezetet és a 2) társadalmi tér iránti támasztott igényt, amely a civil szerepvállalás középpontjában áll.