About Us

Luli, Elira

Dr. Elira Luli a Luarasi Egyetem oktatója és kutatója. Nemzetközi kapcsolatok és politológia szakon szerzett doktori fokozatot 2017-ben a tiranai Európai Egyetemen. 2022-ben a George C. Marshall Központ Alumni Ösztöndíjasa lett, miután részt vett egy alumni csoportos ösztöndíjas programban.

Jelenleg a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (IASK) ösztöndíjasa, ahol általános témájú kutatást végez: Nyugat-Balkán és az EU: Az EU további bővítésének lehetőségei és akadályai.

Dr. Luli kutatásainak középpontjában a délkelet-európai tanulmányok állnak, különös tekintettel az európai integrációra, az értékek és normák alakulására az átalakuló társadalmakban, a biztonsági kihívásokra, a külföldi szereplők részvételére a nyugat-balkáni országokban, a korrupció és a klientelizmus következményeire a kormányzásban, a jó kormányzásra a biztonsági szektorban, a közdiplomáciára és az identitás kérdéseire.

2019 óta aktívan oktat különböző nemzetközi kapcsolatok és politikatudományi kurzusokat két tiranai egyetemen, olyan tantárgyakkal, mint a politikai intézmények, bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba, uniós politika, struktúra és intézmények és kutatási módszerek.

Széles körű szakmai háttérrel rendelkezik, amely magában foglalja a közigazgatást, sajtó-, kommunikációs, PR- és protokollszakértői szerepet, melyet a Védelmi Minisztériumban töltött be, valamint önkéntes hozzájárulást a civil társadalomhoz.

2019-ben váltott át a főállású tudományos életbe, ahol azóta az oktatásnak és a kutatásnak szenteli erőfeszítéseit. A gyakorlati tapasztalatok és a tudományos ismeretek eme keveréke a karrierje közepén álló, elismert szakemberként határozza meg őt.