Rólunk

Tamilina, Laryssa

Életrajz

Larysa Tamilina a Brémai Egyetemen (Németország) szerzett doktori diplomát, a Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) pedig mesterdiplomát. Sok éven át a Zeppelin Egyetem oktatójaként és posztdoktori kutatóként dolgozott, ahol az emberi tőke felhalmozásának elméleteinek továbbfejlesztésén és az egyéneknek a tanulás különböző formáiban való részvétellel kapcsolatos döntéseinek modellezésén dolgozott. Emellett tanulmányozta a formális intézmények hatását a gazdasági növekedési rátára és a társadalmi bizalom szintjére Európában. Jelenlegi kutatásai az ukrán-orosz kapcsolatok konfliktusával és a közelmúltbeli háború lehetséges hatásaival foglalkoznak, amelyek a két ország politikai és társadalmi-gazdasági fejlődésének különböző aspektusaira lehetnek hatással.

A kutatási projekt címe: Az oktatási egyenlőtlenségek mintázatának tisztázása az országok gazdasági, társadalmi és intézményi környezetével összefüggésben: Rendszer-szemléletű megközelítés.

Kutatási összefoglaló: Az oktatás alapvető tényező a társadalmi egyenlőtlenségek és a generációk közötti jövedelemmegmaradás csökkentésében. E tény széles körű elismerése ellenére az oktatáshoz való hozzáférés és az iskoláztatási lehetőségek sok országban továbbra is aszimmetrikusan oszlanak meg a lakosság körében. Kutatásom egy rendszerszintű megközelítés bevezetésével az oktatási egyenlőtlenségek makro-alapjainak elemzésére tesz kísérletet. A rendszer-szemléletű megközelítés az oktatási rendszert egyrészt egészként, másrészt egymással összefüggő (gazdasági, társadalmi és intézményi) alrendszerek csoportjába ágyazottan szemléli. Az új elemzési kerettől azt várjuk, hogy meghatározza azokat a rendszerszintű tényezőket, amelyek magyarázatot adnak az egyéni életkori hátrányok okozta oktatási egyenlőtlenségek szintjének országonkénti eltéréseire.