Rólunk

Kovács Ágnes

Ágnes Kovács

Kovács Ágnes irodalomtörténész 2011-ben védte meg doktori értekezését az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában a Nyugat és kora programon. Témavezetője: Kenyeres Zoltán. Az értekezés címe: A szöveghagyomány újraírása Elek Artúr prózaművészetében. 2005 és 2015 között az ELTE SEK jogelődje, a Nyugat – Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusaként dolgozott.  Kutatási területek: irodalomelmélet, kortárs magyar irodalomtörténet, irodalom és medialitás. Oktatott az egyetem Tanítóképző Intézetében, a Felsőfokú Szakképzésben és az Általános Egészségtudományi Intézetben is. Oktatói tevékenysége mellett az intézmény Rektori Hivatalának szóvivője volt. Kommunikációs területen 1999 óta dolgozik. A Szombathelyi Televízió munkatársaként különböző feladatköröket látott el. Volt kreatív igazgató, szerkesztő és műsorvezető is. Rendszeresen ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon, publikál szakmai folyóiratokban. Az utóbbi években újságíróként is dolgozik: szerkeszti és írja a Weöres Sándor Színház Ráadás című online kulturális magazinját. 2021 végén jelent meg a tanulmánykötete, amelyben irodalomtörténeti írásait adta közre Cs. Kovács Ágnes szerzői névvel. A Szövegnyomozások kötetet a Savaria University Press adta ki. 2022 tavaszán jelenik meg első regénye a Kalligram kiadónál, szerkesztője: Tóth-Czifra Júlia.