About Us

Buda Lorina

Életrajz

Buda Lorina az európai integrációra szakosodott közgazdász. Doktori fokozatát a nemzetközi közigazgatás területén szerezte. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, emellett az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének munkatársa. Számos publikációja jelent meg az uniós válságkezelés témakörében.

A Nyugat-Balkán intézményi rendszerének integrációs érettsége

Kutatása során a Nyugat-Balkán országainak intézményi rendszerét elemzi az Európai Unióhoz való csatlakozási kritériumok tükrében. Amennyiben ezen államok felkészületlenül, a szükséges reformok bevezetése nélkül csatlakoznának az Európai Unióhoz, lényegi problémákat okoznának az EU működésében, illetve gátat szabnának az elmélyítést célzó folyamatoknak. Ezen államok uniós csatlakozása kiemelt fontossággal bír mind a saját, mind az EU szemszögéből. A bővítés sikeressége azonban nemcsak abban merül ki, hogy az érintett országok is politikusokat küldenek az Európai Parlamentbe és ezt követően több pénzügyi forráshoz férnek hozzá, hiszen amennyiben nem felelnek meg a kritériumoknak, nem válnak eredményes uniós tagállamokká. Ez esetben könnyedén megsérthetik az európai integráció presztizsét, illetve további károkat is okozhatnak (elengedő megemlíteni a görög válságot, illetve Románia támogatásfelvevő képességét).