About Us

Boda Dezső

Életrajz

Boda Dezső a Pannon Egyetem (PE) Mérnöki Karán a Természettudományi Központban professzor. A ,,Komplex Molekuláris Rendszerek” kutatócsoportot vezeti. Fizikusként diplomázott a Szegedi Egyetemen 1992-ben. Kémiatudományi doktori fokozatát 1996-ban szerezte a Pannon Egyetemen, akadémiai doktori címét pedig 2013-ban. A PE-n a Tudomány a Kocsmában sorozat kitalálója és szervezője. Négy évet töltött a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (iASK) mint ösztöndíjas (2015,2019) és mint kutató (2016-2018).

A PE-n a kutatócsoportjában komplex molekuláris rendszereket (gázok, folyadékok, elektrolitok, ioncsatornák, nanopórusok) tanulmányoz úgy, hogy a rendszert alkotó részecskék között ható kölcsönhatásokra mikroszkopikus modelleket állít fel, majd ezekre számítógépes szimulációkkal hajt végre. A multidiszciplinaritáshoz való vonzódása és a világnak a Fizikán túli megismerésére vonatkozó vágya az iASK felé sodorta, ahol a komplexitást kezdte tanulmányozni, mint a különféle a Természettől a Társadalomig terjedő rendszerek egy közös nevezőjét (több információért: https://mscms.uni-pannon.hu)

iASK-kérdés:

Az élettelen molekulákból álló fizikai rendszerek, az élő komponensekből álló biológiai rendszerek és a öntudattal bíró emberi lényekből álló társadalmi rendszerek nyilvánvalóan nagyon különböznek egymástól. A kérdés, hogy van-e közöttük valamilyen hasonlóság. Mi a közös ezekben a rendszerekben?

Válogatott publikációk:

D. Boda. Hankiss, Harari, és a replikátorok, Magyar Tudomány 179(10):154-156
D. Boda. Complexity in Nature and Society. From Dancing Molecules to Collapsing Societies. iASK Monographs, 2020. (ISBN 978-615-5742-19-4, ISSN 2498-5635) (kézirat)