Kutatás és Tanulmányok

Miszlivetz Ferencet az MTA levelező tagjának jelölték

Az FTI-iASK főigazgatóját a Magyar Tudományos Akadémia tagságra ajánlották az alábbi akadémikusok:

– Bayer József, az MTA rendes tagja, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
– Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
– Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
– Szentes Tamás, az MTA rendes tagja, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Miszlivetz Ferenc 1954-ben született Budapesten. 2005-től az MTA doktora. A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) főigazgatója és a Pannon Egyetem másodállású professzora. Tudományos kutatásai multidiszciplináris megalapozottságúak. Főként Kelet-Közép-Európa és benne hazánk társadalmi fejlődésének problémáit, útkeresését világítják meg, tekintettel a globális gazdasági és regionális válságok hatására, az európai integrációs folyamatra, a demokrácia és a civil társadalom fejlődésére, önszerveződő szervezeteinek hálózatosodására, geopolitikai tényezőkké válására, a regionális gazdasági, szociális és kulturális fejlesztés lehetőségeire. Elméleti, történeti és empirikus vizsgálódásai a széles körű összefüggések feltárásával gyarapítják a szakirodalmat. 300-nál is több tudományos publikációjának kb. egyharmada idegen nyelvű. Több neves külföldi egyetemen, kutatóintézetben is folytatott kutatásokat. Oktatói, kutatásokat szervező/irányító tevékenysége és iskolateremtő hatása is jelentős. A Társadalomtudományi és Európai Tanulmányok Alapítványnak, majd intézetnek és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének megalapítója. Ő az interdiszciplináris tudományosság egyik hazai kiválósága. Igen széles körű nemzetközi elismertsége mellett legfőbb érdeme az elméleti kutatásoknak a gyakorlatban társadalmilag és gazdaságilag hasznos fejlesztő tevékenységgel való összekapcsolása. (Példa erre a KRAFT fejlesztési program.) Hazai és nemzetközi kitüntetései közül kiemelendő a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2005) és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2021), az Európai Bizottságtól kapott „Ad personam” Jean Monnet Chair és Centre of Excellence elismerés.