Kutatás és tanulmányok

Interreg Europe – Local Flavours Projekt

Interreg Europe – Local Flavours projekt

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete vezetésével 2019. augusztus 1-jén elindult a nyolc ország partnerségével megvalósuló INTERREG EUROPE projekt, melynek címe: Local Flavours, a gazdag örökséggel rendelkező városok autentikus turizmusának felfrissítése a helyi kulturális jellegzetességek felélénkítése révén.

A 3 éves időtartamú projekt teljes költségvetése 1,7 millió euró, melyből az iASK részesedése 274 963 euró, 85%-os európai uniós és 15%-os állami támogatással.

A résztvevő partnerek (8 ország 9 intézménye):

  • Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK)
  • Hargita Megye Tanácsa, Románia
  • ‘s-Hertogenbosch Önkormányzata, Hollandia
  • Waterford Városi és Megyei Tanácsa, Írország
  • Savonlinna Fejlesztési Szolgáltató Kft., Finnország
  • Vittorio Veneto Önkormányzata, Olaszország
  • Riga Tervezési Régió, Lettország
  • Turisztikai Intézet, Horvátország
  • Bolognai Egyetem Kulturális Örökség Tanszéke, Olaszország

A helyi kulturális örökségre épülő projekt célja, hogy azokra a kevésbé előnyös elhelyezkedésű településekre irányuló szakpolitikákat fejlessze, amelyeknek nincs lehetőségük kiaknázni a kulturális örökségükben rejlő lehetőségeket. A projekt elősegíti, hogy a partnerek azonosítani tudják a különleges helyi nevezetességek támogatását célzó leghatékonyabb módszereket az innovatív elemző eszköztár, az ismeretek széles körű megosztása, illetve a köz- és magánszektorbeli érdekeltek közötti kommunikáció javítása révén. Ilyen módon megfelelően fel lehet térképezni a helyi és regionális potenciálokat, illetve nehézségeket, majd belefoglalni az alkalmas szakpolitikai keret kidolgozásába, amely új autentikus úticélokat hivatott kiemelni és pozícionálni. A nemzetközi partnerek közötti együttműködés fő eredményeként 8 cselekvési tervet dolgoznak ki azon politikai eszközökre (ERFA operatív programok, fejlesztési és marketing stratégiák) irányulóan, amelyek a kiválasztott helyszíneket segítik abban, hogy elismert és megfelelően kiaknázott kulturális javaik révén integrált és aktív szereplőkké váljanak a regionális turizmusban.

Az FTI-iASK által megcélzott politikai eszköz:

A KRAFT program a magyar kormány három kísérleti regionális fejlesztési szakpolitikájának egyike, amely a határmenti kis és közepes méretű városok fenntartható fejlődésére irányul. A hagyományos regionális és városfejlesztési gyakorlatokkal szemben a KRAFT program integrálja az úgynevezett „puha” tényezőket (kultúra, identitás, örökség) és azok hatékony kezelését a „kemény tényezőkkel”, ideértve az infrastrukturális, energiaügyi, és kommunikációs hálózatokat, illetve a gazdasági fenntarthatóságot. A KRAFT további újítása, hogy azonosítja és felhasználja a vidék- és városfejlesztési tényezők egymástól való függőségén alapuló szinergiákat, ezáltal megfelelően feltárja azokat a feltételeket, amelyek az új komplex regionális város- és vidékfejlesztési stratégiák végrehajtásához szükségesek. A magyar kormány a KRAFT program előkészítésével és annak más határmenti régiókra történő adaptációjával bízta meg az iASK-ot. A Helyi Kulturális Jellegzetességek projekt keretében az FTIiASK továbbfejleszti a KRAFT programot specifikusan a kulturális örökségre épülő városi környezetre vonatkozóan, amely gyakran a leginkább ígéretes fejlődést elősegítő tényező a kis és közepes méretű városok számára. Emellett egy olyan célterületet vesz alapul, amely előnyökkel bír a gazdaság, a munkahelyteremtés, az üzleti és turisztikai vonzerő, illetve a munkaerő és a lakosság megtartása szempontjából.