Kutatás és tanulmányok

Európai Műhely – Az FTI-iASK könyvbemutatói a 92.Ünnepi Könyvhéten

 

KönyvdedikálásNagy András: Az inkognitó lovagja (Az FTI-iASK és a L’Harmattan közös kiadása)

 

Nagy András irodalomtörténész (FTI-iASK, Pannon Egyetem) kedvenc és meghatározó olvasmányai a 92. Ünnepi Könyvhét apropóján:

Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései – káprázatos fantázia-világ, amelyben lélektan és poézis egymás szinonimáivá válnak;
Nádas Péter: Világló részletek – megrendítően pontos és szép szenvedéstörténet, amely egyben „Bildungsromanként” is olvasható;
Kis János: Szabadságra ítélve – morális és gondolati mélység dialógikus tankönyve, továbbá elsőrendű történeti forrás és kalandregény;
Wallace Shawn: The Designated Mourner – politikai és antropológiai disztópia, egy nem is túl távoli jövőből;
Lukács György: A lélek és a formák – ifjúkori kedvencem, posztromantikus jellegében ezer sebből vérzik, mégis szörnyen fontos;
Deborah Eisenberg: Your Duck is My Duck – a kortárs amerikai próza egyik csúcsteljesítménye, az irónia és tragikum folyamatos egymásba játszatásával;
Sören Kierkegaard: Félelem és reszketés – hívők és hitetlenek alapműve, egyébként Johannes de Silentio írása: az elcsendesedés remeklése;
Thomas Mann: József és testvérei – amihez nem kell kommentár;
Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus – segít gondolkodni és adott esetben gondolatainak kifejezni – egyben ez utóbbi szűrője is;

Martin Buber: Én és te – „mélységes mély” a hit kútja is.

  • Időpont: 20201. szeptember 02. csütörtök 18.00 óra

  • Helyszín: 92. Ünnepi Könyvhét – Budapest, H-1054 Vigadó tér – K12-es pavilon

 

Beszélgetés a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kiadványairól

A beszélgetésben résztvevők kedvenc és meghatározó olvasmányai a 92. Ünnepi Könyvhét apropóján: 

Pók Attila történész (FTI-iASK):

Henry Fielding: Tom Jones – Jóság, gyarlóság, esendőség dilemmái finom iróniával elmesélve
Fekete István: Bogáncs – Az emberből rossz kutya lenne, már csak a hűséget illetően is
Hajnal István: Az újkor története – A munka története is lehet a történetírás középpontjában
Milan Kundera: Tréfa – Közép-európai mikrokozmosz a hidegháború idején
Michel Houellebecq: Elemi részecskék – Értelmiségi útkeresés a 20. század második felében

Mátay Mónika történész (FTI-iASK, ELTE):

Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról – Nietzsche inspirált az útkeresésre, hogy történészként kilépjek az antikvárius hagyományból és megértsem: a történelem nem pusztán szemlélődésre, hanem cselekvésre kell késztessen. A történelmet kevés tanítani, sokkal inkább gyakorlattá kell tenni, be kell épülnie az emberek tudatába és életébe!
Szerb Antal: Utas és holdvilág – Diákkorom kedvenc regénye, Szerb Antalnak köszönhetem az itáliai városok iránti soha el nem múló rajongásomat.
Norbert Elias: A civilizáció folyamata – Az európaiság egyik legmélyebb megértése és magyarázata, az elfojtás és a megélés dichotómiájában hogyan váltunk önazonosakká, s mindez hogyan vezethető le a kés és a villa használatából?!
Michel de Montaigne: Esszék – Egy igazi reneszánsz ember, humanista, a vallásháborúk kulcs királya, Navarrai Henrik tanácsadója. Visszavonulva a bordeaux-i polgármesteri hivatalból elmélkedik és ír, műfajt teremt, az esszét, s közben beolvasztja az antikvitást a 16. századi franciaországi zaklatottságba.

William Shakespeare: Szonettek – Ezt nem is kell magyarázni, Szabó Lőrinc gyönyörűen átültette nekünk a LXXV.-ben, food to life=testnek a kenyér. Ha szerelmes vagyok megszólít, ha nem szólít meg, nem vagyok szerelmes.

– Időpont: 2021. szeptember 03. péntek, 14 óra

– Helyszín: 92. Ünnepi Könyvhét – Budapest, H-1054 Vörösmarty téri színpad

 

Beszélgetés a körmendi zsidó közösség történetéről

Balázs Edit (történész (ELTE, OR-ZsE) kedvenc és meghatározó olvasmányai a 92. Ünnepi Könyvhét apropóján:

Nagy András: Halálos együttérzés – Rengeteg eddig ismeretlen háttérinformációt kapunk a „magyar ügy” sorsáról az ENSZ-ben.

Szita Szabolcs: Gyógyíthatatlan sebek – A hatalmas forrásbázison alapuló munka, a magyar foglyok szemszögéből mutatja be az Auschwitz-Birkenau halálgyárát.

Gábor György: Az emlékezet funkcióváltozásai: Valósággá álmodott mítosz és nemzettudatRendkívül aktuális, történelemfilozófiai olvasmány.

Szántó T. Gábor: Európa szimfónia – A közelmúlt történése, az erdélyi román-magyar család és a forradalmak.

Závada Pál: Hajó a ködben – A Weiss-Manfréd család dilemmái 1944 vészterhes idején.

– Időpont: 2021. szeptember 04. szombat 15.30 óra

– Helyszín: 92. Ünnepi Könyvhét – Budapest, H-1054 Vigadó téri színpad 

 

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének standját a Vigadó Duna felőli oldalán találják meg a K9-es számon.

– Magyar nyelvű kiadványaink:
https://iask.hu/hu/magyar-nyelvu-konyveink/
– Angol nyelvű kiadványaink:
https://iask.hu/hu/angol-nyelvu-konyveink/
Az Ünnepi Könyvhét a magyar kulturális élet egyik legrégebbre visszatekintő, emblematikus eseménye, a kortárs magyar irodalom legnagyobb fesztiválja, melyet 1929 óta hagyományosan a budapesti Vörösmarty téren rendez meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése.
A szabadtéri programsorozat és könyvvásár az irodalom iránt érdeklődők kultikus találkozóhelye; írók, olvasók, könyvkészítők és -kiadók ünnepe; a hazai könyvkultúrának és az olvasás népszerűsítésének megkerülhetetlen fóruma.
A könyvvásár csütörtökön 12-19 óráig, pénteken, szombaton és vasárnap 10-19 óráig látogatható. A legfrissebb hírek, információk megtalálhatók lesznek az Ünnepi Könyvhét Facebook- és weboldalán.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

@ünnepikönyvhét #ünnepikönyvhét2021#olvasóvagyok