Kutatás és Tanulmányok

Diplomás mobilitás vs. belső migráció

Kosztyán Zsolt Tibor, korábbi FTI ösztöndíjas kutató közreműködésével készített cikk jelent meg a Magyar Tudomány című folyóirat 2020/10. számában.

 

Absztrakt

A felsőoktatásban lévő hallgató mobilitását befolyásoló tényezőket számos kérdőíves kutatás vizsgálta. A jelen tanulmány egyik újdonságát az adja, hogy az összes, felsőoktatásba jelentkező és ott végzett hallgató jelentkezési és elhelyezkedési adatait tartalmazó adatbázisokra épít. Azt vizsgáljuk, hogy milyen gazdasági tényezők, illetve maguk a felsőoktatási intézmények hogyan és mennyire befolyásolják a hallgatók országon belüli vándorlását. Feltevésünk szerint igen erősen. Ennek alátámasztására kvantitatív megközelítést alkalmazunk. Gravitációs modellek segítségével, a hálózatelméletet is segítségül hívva igazoljuk, hogy a felsőoktatás döntő szerepet játszik a fiatalok országon belüli mobilitásában. Megerősítjük azt a feltevést, hogy a viszonylag alacsony földrajzi mobilitású magyar társadalomban a felsőoktatás a földrajzi mobilitás fontos katalizátora.

 

Tárgyszavak: hallgatói preferenciák, földrajzi mobilitás, felsőoktatási intézményi rangsorok

 

A tanulmány elérhető itt.

 

A szerzőről: