Kutatás és Tanulmányok

Álomból valóság – A KRAFT program fejlesztései Kőszegen

 

Kőszeg az iskolák és a műemlékek városa, mely napjainkban a szemünk láttára megújul. A várost földrajzi helyzete, egységes épített öröksége, páratlan történelmi és polgári hagyományai, illetve iskolavárosi múltja alkalmassá teszik arra, hogy új típusú tudásközponttá váljon és ezzel bekapcsolja Magyarországot a nemzetközi tudományos és kulturális vérkeringésbe.

Miszlivetz Ferenc elképzelései alapján létrejött a ’kreatív város-fenntartható vidék’ (KRAFT) koncepció, amelynek programszerű kidolgozása a magyar kormány támogatásával 2012-ben indult el. A fejlesztési tervek kidolgozásánál a több mint két évtizede Kőszeg városával együttműködő ISES Alapítvány kutatásai szolgáltak alapul.

Új, regionális fejlesztési stratégia elemei Kőszeg példáján

A város különböző infrastrukturális fejlesztései, a kapcsolódó műemléképületek felújításai, a helyi szolgáltatások bővítése és az együttműködések kialakítása mind azt szolgálják, hogy Kőszeg nemzetközi terepen is versenyképes környezetet kínáljon az idelátogatóknak.

Kőszegen évtizedes lemaradásokat kell behozni, ám most ez a régióban is kiemelkedő, egyedülálló KRAFT program páratlan lehetőséget kínál a kisváros számára. A kormány támogatásának köszönhetően lépésről lépésre megújul a város, melyen összehangolt munkával, folyamatosan dolgoznak az érintett felek

A legfőbb haszonélvezői a modernizációnak az itt élő emberek, a helyiek lesznek, akik egy élhetőbb várost kapnak, de nem elhanyagolható szempont, hogy Kőszeg vonzóvá válik itthon és külföldön egyaránt.

A KRAFT-program megvalósításában együttműködő partnerek 

  • Kőszeg városa
  • Pannon Egyetem (Kőszeg Kampusz– mesterprogramok keretében oktatási tevékenységet folytat hazai és nemzetközi hallgatók számára angolul és magyarul. 2016. január 1-én létrehozta a kőszegi kampuszát, ahol felsőfokú képzést biztosít nemzetközi kapcsolatok, kulturális örökség menedzser és szőlész-borász szakon.
  • Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanved Studies Kőszeg, rövidítve iASK) – kutatási tevékenységet folytat hazai és külföldi kutatók bevonásával a bölcsészet, a művészetek, a társadalom- és a természettudományok területén. Kiváló kutatók végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat a társadalmi problémák megoldása érdekében.

Az út hosszú, azonban az elmúlt évek közös munkájának első gyümölcsei beérni látszanak.

Műemlékfelújítások a KRAFT-program keretében:

• Európa Ház/ Sigray Palota 

Az ingatlan a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) és ideiglenesen a Pannon Egyetem Kőszeg Kampuszának székhelye, valamint az ISES Alapítványnak is otthont ad. A gyönyörűen felújított épület oktatások, kisebb konferenciák, kulturális 

rendezvények helyszíneként is szolgál.

Felújítása 2015 őszén fejeződött be.

 

• Zwinger-Öregtorony

A műemléki felújítása során oktatótermeket és kisebb konferenciák megtartására is alkalmas tereket hoztunk létre. Emellett a Zwinger koncertek, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények helyszíneként is ideális.

Felújítása 2015 őszén fejeződött be.

 

 

 

 

• Chernel utca

Az Európa ház és a Zwinger felújításához kapcsolódóan a Chernel utca teljes rekonstrukciója is megtörtént. 

Kőszeg város által lebonyolított felújítás 2015 szeptemberében készült el.

 

• Szemző Ház

Az iASK egyik kutatóközpontja, ahol a földszinti kutatószobákat és irodákat az eredeti szobák és kiszolgálóhelyiségek megtartásával alakítottunk ki. A pinceszinten előadóterem és közösségi tér működik.

A munkálatok 2018 februárjában fejeződtek be.

 

 

• Sgrafittósház

A patinás épületben tematikus könyvtár és kutatóhelyek működnek. Padlásterének átalakításával új belső terek jönnek létre, amelyek modern könyvtári szolgáltatásokat nyújtanak, és megfelelnek a kutatói és olvasói igényeknek. Az új kialakítású tetőtérben multimédiás terem is lesz, mely tanórák és nagyobb kurzusok, előadások helyszínéülis szolgál. A ház homlokzatán található egyedi díszítés, a sgraffitó restaurálására is sor kerül.

Tervezett befejezés: 2018. tavasz

 

• Festetics Palota

Egy olyan többfunkciós, művészeti és kutatóközpont lesz, amely egyszerre elégíti ki a kőszegiek, a turisták, illetve az itt dolgozók igényeit. A Hankiss Archívum mellett helyet kap egy modern könyvtár és több kutatószoba. A földszint a

 „KérdésekHáza” interaktív múzeum számára biztosít teret. A felújítás során értékes falfestmények kerültek elő. A tervek szerint időszakosan az első emeleti szalont és a kiemelten értékes rokokó falfestményt is láthatják az érdeklődők. 

Tervezett befejezés: 2018. ősz

 

• Bencés rendház

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó épület a felújítása után szálláshelyként üzemel majd. Az épület az iASK kutatói és vendégei, valamint a Pannon Egyetem oktatói és hallgatói és a várba látogató turisták számára biztosít szálláslehetőséget.

A felújítás első üteme 2015-2016 során megtörtént.

második, végső fázis terveinek elfogadása most zajlik.

Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

 

• Bálház

Az épülete Kőszeg társasági életében fontos találkozóhelyként, kulturális helyszínként működött. Ki ne emlékezne fiatal korunk kedvelt szórakozóhelyére? Terveink szerint az épületnek a felújítást követően is hasonló funkciója lesz és összművészetiközpontként működik tovább. Az emeleti bálterem a helyi rendezvényeknek, kiállításoknak, az egykori moziterem pedig filmvetítéseknek, előadásoknak, szemináriumoknak, konferenciáknak biztosít majd helyszínt. A földszinten kialakítanak egy éttermet a hozzákapcsolódó kerthelyiséggel.

Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

• Kőszegi zsinagóga és rabbiház

Az épületegyütteséből modern művészeti központ, kiállítótér és koncertterem lesz úgy, hogy megőrzi eredeti funkcióját is. Tematikus kutatások számára is otthont ad. 2015-2016 folyamán az ingatlan tetőszerkezetét megerősítették és megújították állagmegóvási célokból. Az ingatlan felújítására vonatkozó építési engedélyek elkészültek, a kiviteli tervezés folyamatban van.

Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

 

 

• A volt MÁV Gyermekotthon

Az épületben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézeteés a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza egy nemzetközi szintű, közép-európai kisugárzású tudásközpont létrehozását tervezi kutatói és fejlesztő laboratóriumok, előadótermek és vendégszobák kialakításával. Az iASK fő célja, hogy ideális alkotókörnyezetet biztosítson a legkiválóbb hazai és külföldi kutatók számára a Kőszegen történő alkotáshoz, továbbá, hogy nemzetközi szinten biztosítsa a tudományos élet infrastrukturális és technikai feltételeit.

A program a létrejövő Tudásközpont megközelítését biztosító Felső körút felújítását is tartalmazza. 

Az épület tervezése 2018 tavaszán kezdődik.

 

A KRAFT nem csupán épületfelújítás…

Az épületfelújítások mellett számos más, a KRAFT-programhoz kapcsolódó településfejlesztés is zajlik Kőszegen az élhetőbb város érdekében, melyeket igyekszünk itt sorra bemutatni.

  • Együttműködés a fenntartható gazdálkodás érdekében

A Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza, a keszthelyi Georgikon Kampusz és Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium és Szakközépiskola együttműködése során létrejön az egyetem kutatási projektjéhez szükséges talaj- és borvizsgálati laboratórium. Az ún. boranalitikai gép üzemeltetése szintén nagy segítség lesz a környező gazdálkodók számára. A Tankertben ültetvények – kísérleti célú körtefajták, rezisztens szőlőfajták, és egy gyógy- és fűszerkert – telepítése történik kutatás céljából. A Kőszegi Kampuszon elindult szőlész-borász képzéshez szintén ez a tankert biztosít terepgyakorlatot. Csekonics József báró kőszegi lótenyésztő hagyományaira épülve lovász- és lovastúra-vezető képzés is indult a kőszegi szakközépiskolában és gimnáziumban, amelyekhez a szükséges istállókat és lovardákat is bővítik. A Várköri kollégium átalakításával Tanszálloda létesül az ide látogatók számára.

 

  • Kőszeg Város Önkormányzatának a KRAFT program részeként megvalósuló fejlesztési projektjei

A KRAFT program számos ponton befolyásolja, segíti az önkormányzat városmegújító munkáját. A program lehetőséget biztosít a város előtt álló kihívások jobb bemutatására, a szükséges kiegészítő források eredményesebb megszerzésére. A város sikeres pályázatain elnyert 2 milliárd forintos uniós forrás mellé a kormány 1,7 milliárd forint nemzeti forrást biztosít. A városfejlesztő projektek, mint a közlekedésfejlesztések és a belváros megújítása kiemelten fontosak az új intézmények számára.

 

 

  • A déli városrész közlekedésfejlesztése

Kiemelt jelentőségű a Rákóczi utca körforgalmát a Rohonci utcával összekötő Pogányi út megépítése, amely lerövidíti a lakótelep és Kőszeg-hegyalja elérését, tehermentesíti a Rákóczi és a Rohonci utca kereszteződését. Megújul a Gábor Áron és Forintos Mátyás utca, kialakulnak a biztonságos kerékpározás feltételei.

A fejlesztés forrása rendelkezésre áll, megvalósulása 2019-2020 között várható.

 

  • Az új Tudásközpont megközelítését szolgáló fejlesztések

A megújuló belváros és a leendő új Tudásközpont területének jobb kerékpáros és gyalogos összeköttetését biztosítja a Kiss János utca teljes felújítása.

A Tudásközpont kialakításával együtt megvalósul a Felső körút és az Ólmodi út rekonstrukciója.

 

  • „Zöld Város” – fejlesztések a Városmajorban és a Várkörön 

A Városmajor környezettudatos rehabilitációja jelentősen csökkenti a belváros parkolási gondjait, és korszerű feltételeket alakít ki a piac működéséhez. A megújuló közterületek, a kialakuló zöldterületek felértékelik a belváros, valamint a Gyöngyös-part iskolai és pihenő övezete közötti területet.

Szintén a belvároshoz kapcsolódó fontos területet újít meg a Zöldváros program második üteme: a Várkör keleti szakaszának forgalomcsillapítása, parkolóinak megújítása.

 

  • Fenntartható örökségturisztikai fejlesztések:

Az osztrák és magyar kerékpárútrendszer összekötését célozza a Rőtivölgyi utca és a határátkelő közötti kerékpárút kiépítése a volt vasúti nyomvonal területén.

Kőszeg belvárosának turizmusát támogatja a rendezvényekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, illetve egy turisztikai információs és fogadópont, valamint az internetes látogató-irányító rendszer kiépítése. Új látványosságként megújul a Jurisics-tér kútja, és a Városháza melletti sikátor.

 

  • Térségi közösségi közlekedés- Fenntartható Városi Mobilitás 

Kőszeg város a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a GYSEV Zrt. alkotta konzorciummal együttműködve megújítja a város közösségi közlekedési rendszerét.

A vasútállomás csomóponti fejlesztésével létrejön a város új, egyesített helyi- és helyközi busz és vasúti pályaudvara, az ún. intermodális csomópont.

Új, akadálymentes fogadótér és zöldterületek, valamint nagy kapacitású P+R parkolók kerülnek kialakításra. Korszerű, környezetbarát „minibuszok” üzembeállításával és modern utas-tájékoztató rendszer létesítésével megújul a helyi közlekedés.

A csomóponti fejlesztéssel összhangban 2020-2021 között megvalósulnak a GYSEV Zrt. Szombathely-Kőszeg közötti vasútvonal fejlesztései. Ugyancsak megkezdődtek a Kőszeg magyar és osztrák közlekedési kapcsolatait meghatározó M87-es útfejlesztés előkészítő munkálatai.