Kutatás és Tanulmányok

A posztszovjet migráns vállalkozói szellem: multidiszciplináris kutatások kritikai értékelése

Sanja Tepavcevic új cikke megjelent a Journal of Identity and Migration Studies nevű folyóirat 2020/2-es számában.

 

Absztrakt

A Szovjetunió összeomlása az azt követő politikai és gazdasági reformokkal együtt felgyorsította a migrációs folyamatokat és a tőkeáramlást az egykori szovjet utódállamok között és azokból kifelé. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adataiból kiderül, hogy 2019-ben csak a külföldön élő orosz állampolgárok száma volt 10 millió. Különféle tudományterületek kutatói kísérik figyelemmel a Szovjetunió összeomlását követő migrációs folyamatokat, a tőke kiáramlását, valamint a kivándorlók vállalkozói szokásait, és az elmúlt két évtized során több mint 40 tanulmány vizsgálta a posztszovjet bevándorlók vállalkozói tevékenységeit. Jelen tanulmányban feltárjuk a posztszovjet migráns vállalkozásokról folytatott kutatásokat, azok hiányosságait, illetve az azok által megfigyelt főbb trendeket. Körülhatároljuk, majd körüljárjuk, hogy a bevándorlók vállalkozásait vizsgáló kutatások milyen eredményekkel járultak hozzá a posztszovjet migrációt és Oroszország kifelé irányuló közvetlen befektetéseit (OFDI) górcső alá vevő kutatási területekhez. A meglévő szakirodalom áttekintése révén kapott új elemzési keret integrálja az említett területeken elért eredményeket, és segítségével lehetőség nyílik más migráns csoportok vállalkozói tevékenységeinek elemzésére is.

 

Tárgyszavak: migrációk, posztszovjet ki(be)vándorlók vállalkozásai, szakirodalmi áttekintés

 

A cikk teljes szöveggel elérhető ITT angol nyelven.A szerzőről: