Kutatás és Tanulmányok

A Kommunizmus Bukása: Rendszerváltoztatás Közép-Európában 1989-1990-ben

„A kommunizmus bukása Közép-Európában történelmi tény. A kísérlet, amely negyvenöt évig tartott, 1990-ben véget ért. A magyarul leggyakrabban „rendszerváltásnak”, „rendszerváltoztatásnak” nevezett eseménysorozatról számos tanulmány, elemzés, összefoglalás készült. Az elmúlt két évtizedben minden közép-európai ország valamennyi jelentősebb politikai irányzatához tartozó politikusok, politológusok, társadalom- és gazdaságkutatók megnyilatkoztak e politikai fordulatról, okairól és következményeiről.

Jelen történelmi esszé nem törekszik új tények feltárására. Célja a huszonöt évvel ezelőtti események tényszerű áttekintése – egyebek mellett ezt szolgálják a kronológiák -, a hasonlóságok és különbözőségek felmutatása, és az összefüggések leírása. A dolgozat a kommunizmus bukásának egyik lehetséges olvasatát nyújtja.

A dolgozat öt közép-európai ország – Csehország, Lengyelország, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és Románia – politikai átalakulását elemzi, nem foglalkozik a többi országgal, illetve más térséggel. Ennek az önkorlátozásnak legfőbb oka az áttekinthetőség megőrzése.

Ami akkor történt, ma már történelem. A fordulat főszereplői közül sokan nem élnek, a „mellékszereplők” és szemtanúk száma is fogy. Közben felnőtt egy új nemzedék, amely akkortájt vagy később született. Ez az összefoglalás elsősorban nekik készült. Meg azoknak az idősebbeknek, akik megélték, látták a következményeket, de ma sem teljesen értik, mi miért történt, és miért úgy, ahogy történt. Munkámat nekik is ajánlom, abban a reményben, hogy segítségükre lesz az összefüggések jobb megértésében.”

A szerző, Bába Iván egyetemi tanár előszava

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Savaria University Press : , 2017. 79 p.

Ár: 1500 Ft