Kutatás és Tanulmányok

A. Gergely András: Városvidék megokosítva (Peri-mikro-szkóp, 2018.)

A peri-mikro-szkóp online folyóiratban jelent meg A. Gergely András írása, melyben ismerteti a 2012-ben megjelent, majd 2014-ben újra kiadott Kreatív városok és fenntarthatóság : Javaslatok a Duna-stratégia megvalósítására Nyugat-Pannónia példáján illetve a 2015-ös Creative Cities and Sustainability című könyveket.

Mindkét kötetben Miszlivetz Ferencnek és az ISES kutatóinak írásai találhatók, melyek a fenntarthatóság, az új fejlesztési stratégiák, az innováció és a kreatív városok témakörét járják körbe, a második kötetben az építészettel, kulturális örökség megőrzésével kiegészülve.

„A kutatás nagy értéke, hogy egy olyan rendkívül fontos és aktuális kérdéskörben, mint az integrált város- és vidékfejlesztés, részben elméleti és módszertani problémák megvitatására vállalkozik, másrészt egy meghatározott régióra konkrét javaslatokat dolgoz ki.” (Részlet Palánkai Tibor recenziójából)

A cikk a peri-mikro-szkóp 2018/7-es számában található itt.