Home • VIDEÓK
Kutatás és Tanulmányok

Daliás Idők – A Németh László Szakkollégium története – Tokaji Nagy Erzsébet könyvajánlója

Az 1970-es évek végétől, illetve az 1980-as évek elejétől fogva számos olyan kezdeményezés, mozgalom jött létre Magyarországon, melyek számbavétele és a rendszerváltoztatásban betöltött szerepük értékelése csak részben valósult meg. A témát tárgyaló szakirodalom legnagyobb része a központi hatalmi szervek, illetve a nagyhatalmak első számú vezetőinek szintjén elemzi a szovjet típusú politikai rendszer lebontásának előzményeit és eseményeit. Jóval kevesebb kutatás foglalkozik a regionális és helyi szintű átmenetek részleteivel, illetve az ott létrejövő civil szervezetekkel és mozgalmakkal, melyek tevékenységére vonatkozóan – professzionális intézményes háttér hiányában – csak sporadikusan maradtak fenn források. Ritka történész-kutatói szerencse ezért, hogy a Szombathelyen az 1980-as évek második felétől működő Németh László Szakkollégium dokumentumainak jelentős részét annak néhány tagja megőrizte. Ez a gazdag forrásanyag adott lehetőséget egy olyan mikro-történelmi kutatásra, amely nélkülözhetetlen a rendszerváltoztatás gyökereinek és folyamatainak átfogó értelmezéséhez, és egy – még sok munkát igénylő – szintézis elkészítéséhez.

Tokaji Nagy Erzsébet az egyike volt a szombathelyi Németh László Szakkollégium alapítóinak és vezetőinek 1987-től.