Kutatás és Tanulmányok

„Vékony Jégen a Kis- és Középvárosok” – Szabó Mariann írása a Regional Science Policy and Practice magazinban

„SMSTs on Thin Ice – Motivations Behind Migration from a Hungarian Micro‐region” azaz „Vékony Jégen a Kis- és Középvárosok” címmel jelent meg Dr. Szabó Mariann és Dr. Banász Zsuzsanna cikke a Regional Science Policy and Practice folyóiratban (https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rsp3.12287).

Szabó Mariann (kutató, FTI-iASK)

A kutatás alapját szolgáló felmérést 2017-ben a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete azzal a céllal kezdeményezte, hogy a KRAFT-index meghatározásához felmérje a Nagykanizsa és a Murafölde településein élő lakosok attitűdjét, elégedettségét, kreativitását és együttműködését. 2017-ben összesen 1900 kérdőíves lekérdezést végeztek az érintett településeken. Szabó és Banász munkájukban azokat a tényezőket vizsgálták, amelyek ottmaradásra vagy a térségből való elköltözésre ösztönözik a lakosokat. Az eredmények rámutattak, hogy a munkalehetőséggel való elégedettség szignifikáns kapcsolatot mutat a településhez való kötődéssel, emellett növeli a településhez való kötődést az is, ha a lakosok értékközösségben vannak egymással. Nagykanizsa esetében azok a válaszadók, akik elégedettek munkájukkal egyetértenek azzal is, örülnének, ha gyermekeik a településen maradnának. Murafölde többi településén az, hogy milyen jól érzik magukat az emberek, erősebben korrelál azzal, mennyire gondolják, hogy a település lakói hasonló értékrenddel bírnak, milyen a természeti környezet állapota (tiszta levegő, víz, stb.), a zöldfelületek nagysága és megfizethetőnek tartják-e a lakhatást.