Kutatás és Tanulmányok

Törő László Dávid: A múlt hatalma (Századok, 2020.)

„Pók Attila új tanulmánykötete részben továbbgondolja és elmélyíti a Haladás hitele című munkájának (2010) felvetéseit, részben pedig egy tervezett monográfia fogalmi, historiográfiai megalapozását nyújtja. A műben vizsgált s a szerző által már korábban is érintett témák rendkívül szerteágazóak: többek között emlékezetpolitikai vitákról, historiográfiai kérdésekről, tudomány és politika kapcsolatáról, a bűnbakkeresés pszichológiájáról, valamint a magyarországi progresszív politikai hagyomány problémáiról olvashatunk.”

 

Törő László Dávid írása a Századok 2020/2. számában jelent meg. A recenzió teljes szövege olvasható itt.