Kutatás és Tanulmányok

Szociális szolgáltatások ma és holnap az egyenlő esélyű hozzáférés és reziliens működés biztosítása érdekében

„Egy olyan teret kell létrehozni, ahol az emberek egymást tudják segíteni a jelenlétükkel, megelőzve a társadalmi kirekesztést” – mondta Gombos Gábor, a konferencia előtt néhány nappal elhunyt, nagy hatású emberi jogi aktivista, akire emlékezve nyitották meg a közös gondolkodásra, kapcsolatépítésre lehetőséget nyújtó első Socio Summit rendezvényt a Szocio-Kraft kutatócsoport tagjai. A Socio Summit konferencia és e kötet célja is kettős: egyrészt a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek reziliens működésével kapcsolatos jelenlévő tudások bemutatása, átadása, másrészt együttműködések, közös alkotások (co-creation) generálása a szektor fenntartható fejlesztése érdekében. A kezdeményezés szemléletében, törekvéseiben meglehetősen jól illeszkedik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Kraft koncepciójához, amely regionális szinteken mutat rá a szektorok közötti átjárhatóságra és az egymásra épülések lehetőségeire.
A kötet részletesen bemutatja a konferencia tematikáját, az előadások absztraktjait, az előadók rövid bemutatkozását, továbbá tartalmazza részben a konferencián elhangzott előadásokra, részben a témához kapcsolódó további kutatási eredményekre épülő publikációkat, amelyek egyéni, szervezeti, közösségi szinteken kapcsolódnak, és támogatják a szociális intézmények reziliens működését.

Az első Socio Summit konferencia kötete egyben a Socio Summit sorozat első száma. Mivel magát a konferenciát sem egyedi, hanem egyfajta sorozatindító eseménynek szántuk, a program kialakításakor tudatosan nem valamely jól körülhatárolható résztéma mélyebb bemutatására törekedtünk, hanem arra, hogy a meghívott előadók és az érintett témák reprezentálni tudják a reziliencia fogalomkörének rendkívüli sokrétűségét. Ez a konferenciakötet – bár nem kizárólag a konferencián elhangzott előadásokon alapszik – ugyancsak ezt a koncepciót követi, így az olvasó tartalmi, terjedelmi és műfaji szempontból is rendkívüli színes, változatos kötet olvasásába kezdett. Ennek jegyében a spektrum az elméleti, koncepcionális és áttekintő cikkektől, kutatási beszámolótól az egy-egy részterület tudományos és szakmai dilemmáinak bemutatásán át az esettanulmányig terjed. Egymást váltva és kiegészítve jelenik meg benne elmélet és praktikum, határterületi kérdések, globális, országos, regionális és egyéni aspektusok – mindez magyar és angol nyelven.
Meggyőződésünk, hogy a humán ágazatok területén hiánypótló a kötet, melynek közreadása reményeink szerint új kutatási irányvonalak kialakulását, valamint a régi és új kapcsolatok erősödését is támogathatja a társadalomtudományok és a kapcsolódó tudományágak továbbá a (köz)szolgáltatások különböző szereplői között. Elkötelezettek vagyunk e vállalkozás mellett, melyhez partnernek hívjuk e kötet olvasóit is!

A szerkesztők

A könyv elérhető PDF formátumban és letölthető itt: Socio Summit 2022 konferenciakötet.

200 oldal

ISBN: 978-615-5742-43-9 (pdf)