Kutatás és Tanulmányok

Reformáció és individualizáció

2017. október 31-én lesz ötszáz éve, hogy a wittenbergi vár kapuján megjelent egy 95 pontba szedett hirdetmény, melyben a következőket olvashatta az arra járó, feltéve, hogy értett latinul: „Az igazság kiderítése igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.”

A pápa Luther tételeiből annyit értett meg, hogy azok a pápaság abszolút hatalmát fenyegetik a testek és a lelkek felett.

X. Leó, – aki a pápaválasztáskor csak pár szavazattal előzte le a magyar érseket, Bakócz Tamást, – azonban nem siette el a választ…

Csepeli György szociálpszichológus Reformációhoz kapcsolódó írását ITT olvashatják!