Kutatás és Tanulmányok

Pók Attila: A múlt hatalma

„A tudomány csak egy a múltat és a jelent összekötő utak között. A mindennapi közgondolkodás, a politika, a kollektív és egyéni emlékezetet a tudománynál is erősebben formálja a mindenkori jelen múltképét. Pók Attila könyve a modern kori magyar múlt  értelmezéseinek e bonyolult viszonyrendszerébe vezeti be az olvasót. Tollát egyszerre vezeti a tudomány racionális fegyelme és a humanizmusba vetett hit.”

(Deák István, a New York-i Columbia Egyetem emeritus professzora)

„Ez a könyv hosszabb távú kutatás eddigi eredményeit foglalja össze, egy készülő nagyobb, sokfelé ágazó monográfia fogalmi kereteinek kialakításával kapcsolatos próbálkozásokat tükrözi. A munka témája az 1989-90 utáni magyar emlékezetpolitika áttekintése kettős összehasonlításban: összevetve egyrészt az 1960-70-es évek vonatkozó magyarországi vitáival, másrészt pedig a II. világháború utáni időszakra vonatkozó nemzetközi horizontú kitekintéssel. Miért választottam ezt a témát? A vonatkozó általános szakirodalom igen gazdag, de tájékozódásom során úgy találtam, hogy ilyen összefoglalás még nem készült. A histográfia mellett személyes motívumra is kell ugyanakkor hivatkoznom, azokra a tapasztalatokra, amelyeket az önkényuralmi rendszerekhez kapcsolódó utcanevek használatával foglalkozó akadémiai bizottság tagjaként szereztem. Kb. 150 közterület-elnevezéssel foglalkoztunk, és ez a munka vezetett első hipotézisemhez. Míg 1945 után régiónk politikai programjai jövőirányultak voltak, a múltat „végképp eltörölve”, igen kevés „progresszív” hagyományt felvállalva sugározták a boldog jövő ígéretét, addig 1989 után a politikai programok dominánsan a múlt felé fordultak. […]

Az utcanevek körüli vitában, mint cseppben a tenger, összegeződtek több mint két évtizeddel a rendszerváltás után ezek a feszültségek, ezért törhetetlen optimizmusom és nem fakuló naivitásom jegyében az itt kapott feladatot megpróbáltam nem teherként, hanem kutatói kihívásként értelmezni, és megfogalmaztam a kutatás második hipotézisét. A nagy múltértelmezési narratívák gyakran elfedik a kisebb régiók, helyi közösségek, különböző társadalmi csoportok sajátos emlékezetét, múltfelfogását és az ezzel nem számoló politika nemegyszer a joggal igényelt és kívánatos társadalmi kohézió erősítése helyett konfliktusokat mélyít vagy vált ki.”

 

(Részlet a Bevezetésből)

274 oldal

Ár: 2980 Ft

Kedvezményes ár: 1.490 Ft

ISBN: 978-615-5742-07-1

 

 

A könyv megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az alábbi LINKRE kattintva. A kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

A könyv elérhető a Prospero Internetes Könyváruházban is, a következő linken: https://www.prosperod.hu/katalogus/