Kutatás és Tanulmányok

Pók Attila: A másik szerepében

„Nyugat-Magyarország történetében a Kreatív város, fenntartható vidék,vagyis a KRAFT kutatási hipotézis szerint intézmények és személyiségek hálózatai és az e hálózatok közötti interakciók a fenntartott és fenntartható kreativitás, a tudástermelés meghatározó forrásai. Kutatásaink eddigi eredményei igen sok eddig kevéssé méltatott tényezőre hívták fel a figyelmet az arisztokrácia és általában a nemesi társadalom hálózatai kapcsán. Szántóné Balázs Edit azt a feladatot kapta, hogy egy kis kutatócsoportot vezetve a régió zsidóságához kapcsolódó hálózatokkal foglalkozzon.

A munkacsoport eddigi projektjei többek között áttekintették a nyugat-magyarországi cionizmus történetét, a szombathelyi két világháború közötti zsidó nőegyletek sajátos világát, s megindítottunk egy hosszabb távú összehasonlító kutatást arról, hogy a régió egyes városaiban milyen szerepet játszott a helyi zsidóság a 19. századi és 20. század eleji gazdasági, társadalmi, kulturális modernizációs folyamatokban. A zsidóság részvétele a polgárosodásban Magyarország különböző régióiban címmel e témakörről szerveztünk konferenciát 2020. február 18.-án Kőszegen. Heves és Békés megye, valamint Szeged, Tapolca, Szombathely és Kőszeg zsidóságának és polgárosodásának összefonódó története volt a téma (előkészületben van az előadásokból összeállított tanulmánykötet) és ez utóbbi kutatások friss eredménye Körmend zsidóságának története.”

A Pók Attila történész által írt teljes recenziót a Szombat – Zsidó politikai és kulturális folyóirat 2021. évi novemberi számában olvashatják ITT!