Kutatás és Tanulmányok

Poczai Péter: A Festetics rejtély

Az öröklődés alapelveinek jó részét már Mendel előtt felfedezte egy birkatenyésztéssel foglalkozó kőszegi magyar gróf, Festetics Imre. Bár közvetlen bizonyíték nincs rá, hogy a genetika atyjának tartott Gregor Mendel ismerhette-e a magyar tenyésztő munkásságát és ihletet merített-e belőle?

Az iskolában ma is azt tanítják, hogy a genetika tudománya Gregor Mendel brünni (brnói) apáttal kezdődött. Mendel „törvényeiről” minden biológusnak és középiskolát végzetteknek tudomása van. A legtöbben azonban meglepődnének, ha megtudnák: az öröklődés alapvető törvényszerűségeinek jelentős részét már Mendel születése előtt megfogalmazta – szintén Brünnben – gróf Festetics Imre. Ha a Mendel előtti genetikát egyetlen személyhez akarnánk kötni, akkor az kétségtelenül Ő lehetne. A magyar juhtenyésztő alakja mára szinte teljesen a feledés homályába merült a világhírű utód, Mendel mellett. Holott Festetics használta először a szakirodalomban a „genetika” szót (több mint 80 évvel William Bateson, a szó „hivatalos” kitalálója előtt), és az öröklődés számos szabályszerűségét megfogalmazta. Jelen tudományos ismeretterjesztő kötet összefoglalja az öröklésről alkotott korai elképzeléseinket és elkalauzol a Brünni Juhos Társaságban zajló örökléstanról folytatott viták szövevényes hálójában.

(A szerző ismertetője)

159 oldal

3000 Ft

ISBN: 978-615-5742-10-1

 

A könyv megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az alábbi LINKRE kattintva. A kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

A könyv elérhető a Prospero Internetes Könyváruházban is, a következő linken: https://www.prosperod.hu/katalogus/