About Us

Ullmann Tamás

Életrajz

Ullmann Tamás az ELTE BTK Filozófia Intézetének filozófiaprofesszora. Doktorátusát 2001-ben szerezte a párizsi Sorbonne Egyetemen, 2010-ben habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2015-ben pedig az MTA doktorává avatták.. Számos intézmény, közte a bécsi IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen), az edinburgh-i Institute for Advanced Studies in the Humanities, valamint a leuveni Husserl Archives munkatársa volt. Kutatási területei közé tartozik Kant, a német idealizmus, a fenomenológia, a XX. századi francia filozófia, a pszichoanalízis, illetve a kritikai társadalomfilozófia. A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztője, az Aspecto (a Magyar Fenomenológiai Egyesület) főszerkesztője, a Magyar Fenomenológiai Egyesület elnöke, illetve az ELTE Bölcsészettudoményi Karán működő Filozófiatudományi Doktori Iskola vezetője. Jelenleg egy a nyelv fenomenológiájával foglalkozó, illetve egy a tudatalatti fenomenológiájáról szóló köteten dolgozik.

A társadalmi tudattalan: trauma, habitus, ideológia

A modern társadalmi és kulturális környezet egyértelműen kétségbe vonja az „emberi lény” klasszikus fogalmát, mint tudatos, racionális, erkölcsös alany. Ha az alanynak nincsenek univerzális és időtlen emberi normái, illetve, ha nem akarjuk feladni amolyan posztmodern módon a szubjektivitás fogalmát, a társadalmi-kulturális életvilág viszonylatában kell értelmeznünk azt. A szerző erre szeretne rávilágítani a társadalmi tudattalan fogalmának feldolgozásával. Véleménye szerint már nem a tudatosság, a racionalitás és a szabadság teszi képessé a társadalmi szereplőt. Ugyanakkor a modern alany gondolkodását és viselkedését tudattalan vágyai, szokásai és ideológiái tükrében értelmezzük.