About Us

Tar Ferenc

Tar Ferenc gimnázium elvégzése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre nyert felvételt, ahol 1980-ban történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerezett. Egy évig Kazincbarcikán tanított, majd 1981-ben a keszthelyi Balatoni Múzeum történész – muzeológusa lett.
1995 óta a hévízi Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanáraként dolgozik.
Az 1980-as évek elejétől szívügye a Balaton, Keszthely és környékének történeti kutatása. Felelős szerkesztője volt a PELSO című balatoni honismereti folyóiratnak, alapító szerkesztője az 1995 óta megjelenő Pannon Tükör című regionális folyóiratnak.
Megjelent kötetei:

Adalékok Keszthely történetéhez 1944-1948 (1987, 1988),

Hévíz anno…(1984),

Adalékok Keszthely történetéhez – 1956 (1996),

Lincoln magyar tábornoka (1998),

Keszthely története III. (2000),

Napnyugati magyarok (2000),

Egy arisztokrata család mindennapjai (2019).