About Us

Tangl Balázs

Életrajz

Tangl Balázs (Szombathely, 1989) történész, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum – Smidt Múzeum munkatársa. 2014-ben végzett az ELTE Történelem mesterszakán, majd 2021-ben védte meg doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atelier Historiográfia és Társadalomtörténet doktori programján. 2016-tól a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, majd 2019-től a Smidt Múzeum munkatársa. Két forráskiadvány szerkesztője (Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez. Budapest: Clio Intézet, 2021), illetve társszerkesztője („Az Úr Irgalma, hogy nem vesztünk el.” A Szombathelyi Egyházmegye második világháborús kárjelentései 1944-1948. Szombathely: Martinus Kiadó, 2017.), valamint számos tanulmány szerzője (publikációk: MTMT). Kutatási területe a hadsereg és társadalom kapcsolata a 19–20. századi Magyarországon, különös tekintettel a dualizmus időszakára. A kőszegi ösztöndíjas időszak alatt a katonai elhelyezés, mint vállalkozási formát kutatja a 19. század második felében és a 20. század elején Kőszeg és Szombathely példáján.