About Us

Tamás Máté

Életrajz

Tamás Máté az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Programjában végzi tanulmányait, jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont (Magyar Tudományos Akadémia, Kiváló Kutatóhely) Kisebbségkutató Intézetének tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a 18–19. században Nyugat-Magyarországon letelepedett zsidó népesség gazdaság-, kultúr- és társadalomtörténete. Kutatása középpontjában egy vagyonos zsidó család (Lackenbacherek) áll, amely nem csupán a lokális zsidó közösségben (Nagykanizsa) töltött be meghatározó szerepet a 19. század elején, hanem egy transz-regionális kereskedői hálózat része is volt. Ezzel összefüggésben vizsgálja a rokoni és üzleti kapcsolatokat, hadseregellátást, mobilitást és akkulturációt.