Rólunk

Szabó Mariann

Szabó Mariann 2019-ben szerezte meg doktori (PhD) fokozatát summa cum laude minősítéssel, Gazdálkodás- és szervezéstudományok területen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A BME Környezetgazdaságtan Tanszékének adjunktusa a Kőszegen működő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének fiatal kutatója is, ahol 2016 szeptemberétől működik közre a KRAFT (Kreatív Városok és Fenntartható Vidék) Központ munkájában. 2013 óta számos hazai és nemzetközi tudományos munkában részt vett (úgy, mint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Cselekvési Tervének megalapozásához kapcsolódó cselekvési irányok meghatározása, közreműködés a BME Környezetgazdaságtan Tanszék európai uniós és hazai finanszírozású projektjeiben, idegen nyelvű előadások megtartásában, nyári egyetemen való oktatásban és csoportmunka-koordinációban). Területfejlesztési, stratégiaalkotási kompetenciáit olyan projektekben kamatoztatta, mint Csömör Nagyközség lokális fenntarthatósági programjának elkészítése, valamint magyarországi járásszékely települések 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó, két régiót felölelő (Dél- és Nyugat-Dunántúl) Integrált Településfejlesztési Stratégiák megalkotása. Már projekt és programértékelési munkákban, így az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Klíma Tudás- és Innovációs Közösség ’Climate-KIC’ (Knowledge and Innovation Community, ’KIC’) Pioneers into Practice (PiP) programjának, valamint a Lechner Lajos Tudásközpont megbízásából egy Európai Uniós, INTERREG IVC program keretében megvalósuló energiahatékonysággal kapcsolatos projekt jó gyakorlatainak értékelésében is rész vett.

Szabó Mariann kutatási területe a regionális gazdaságtan területhez kapcsolódik, azon belül is a regionális különbségek és jövedelemegyenlőtlenségek csökkentésére szolgáló eszközökre, programokra. Kutatómunkája a regionális gazdaságtan és fenntartható fejlődés keretrendszerének és logikájának ötvözésére irányul így kutatásaiban nagy hangsúlyt kap a fenntartható területhasználat kutatása olyan területekhez kapcsolódóan is, mint a Helyi (érdekű) gazdaságfejlesztés (HGF), regionális rugalmasság és barnamezős területek rehabilitációja. 2017. szeptember és 2018. június között Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjas.