Rólunk

Stankovics Petra

Petra Stankovics

Stankovics Petra kutató, környezetvédelmi szakjogász. Jogász diplomáját a Pécsi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakjogászi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. PhD-hallgató a Szent István Egyetem Georgikon Campusán. Kutatási területe a vidékfejlesztés, a talajvédelemi szemléletű birtokpolitika és az EU-s támogatások szabályozásának komplex hatásvizsgálata. Elemzéseiben a különböző szakpolitikák jogi szabályozásának társadalmi, gazdasági és környezeti hatásaira fokuszál. A Journal of Central European Agriculture c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A LANDSUPPORT projekt keretében dolgozott a Pannon Egyetem Georgikon Karának Talajtani és Környezetinformatikai Tanszékén. A Newcastle-i Egyetemen kutatóként dolgozott a SoilCare projekten. Kutatási tevékenysége azon környezetpolitikai eszközök összehasonlító elemzésére terjedt ki, amelyek alkalmasak az angol és a magyar mezőgazdasági szereplők környezetkímélő gazdálkodás motiválására. Gyakornokoskodott az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában (Joint Research Centre – JRC ISPRA). Az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasa.