About Us

Schöpflin György (2016-2021)

Schöpflin György, a Politikatudományok doktora 1939-ben Budapesten született. 1950-től 2004-ig az Egyesült Királyságban élt. Egyetemi tanulmányait a Glasgowi Egyetemen MA (1960), LLB (1962), majd Bruge-ben az Európa-Kollégiumban végezte (1962-1963). Londonban munkatársa a Királyi Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézetének – Chatham House (1963-1967) és a BBC-nek (1967-1976). Ezt követően a Londoni Egyetem Kelet-Európai Intézet tanára (1976-2004), ahol 1998-tól 2004-ig Jean Monnet professzor és a Nacionalizmus Elméletek Központjának igazgatója. 2011-ig Forliban, a Bolognai Egyetem Politikatudományi Tanszékén tanított. Schöpflin professzor fő kutatási területe a politikaelmélet, ezen belül a nacionalizmus, a nemzeti mivolt, illetve a nemzeti kisebbségek kapcsolatrendszere, valamint a posztkommunizmus. Fő kiadványai: Politics in Eastern Europe 1945-1992 (Blackwell,1993), Nations, Identity, Power (Hurst, 2000), The Dilemmas of Identity (2004, mely magyar nyelven is megjelent Az identitások dilemmája (Attraktor, 2004) címmel) valamint társszerkesztője a Myths and Nationhood (Hurst, 1997, Geoffrey Hosking) és a State Building in the Balkans: Dilemmas on the Eve of the 21st Century (Longo, 1998, Stefano Bianchini) című kiadványoknak. Legújabb könyve, Politics Illusions, Fallacies a Tallini Egyetem gondozásában jelent meg 2012-ben. Magyar fordításban Politika, illúziók, téveszmék címmel 2015-ben a Századvég kiadó jelentette meg a kötetet. 2004 óta, 2009-ben és 2014-ben újraválasztották, az Európai Parlament tagja a FIDESZ-MPSZ, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportjában. Néppárti koordinátora az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO), tagja a Nemzetközi Fejlesztési Bizottságnak (DEVE), póttagja az Európai Parlament Külügyi Bizottságának (AFET), valamint a Védelem- és Biztonságpolitikai Albizottságnak (SEDE); továbbá tagja volt az EP Közép-Ázsia delegációjának és póttagja az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságának. Súlyos betegséget követően 2021 november végén hunyt el.