About Us

Rychard, Andrzej

Andrzej Rychard a Lengyel Tudományos Akadémia professzora, a Filozófia és Szociológia Intézet igazgatója. Szociológus professzorként elméleti és empirikus kutatásokra vállalkozik, amelyek során az állam, a gazdaság és a társadalom közötti viszonyt, a politikai és gazdasági rendszerek társadalmi legitimációját, az egészségügyi rendszerek szociológiáját, illetve a történelmi és kulturális örökség jelenlegi társadalmakban való szerepét vizsgálja.

Fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló átmeneti folyamatok tág értelemben vett intézményes vizsgálata: a politikai és gazdasági intézmények közötti viszony, illetve ezek társadalmi vonatkozásai. Mindezt a változást befolyásoló tényezők, annak útjában álló politikai és társadalmi akadályok, illetve az azáltal kiváltott következmények tükrében elemzi. A legitimáció és a stabilitás egyéb tényezőinek szerepét vizsgálja.

Munkáiban szintén elemzi a „fentről érkező” reformok hatását, illetve a kommunista államokban végbemenő változások forrásainak tekinthető spontán változások fontosságát. Szerzője, illetve társszerzője több, mint 100 tudományos publikációnak, amelyek lengyel, brit, svéd és amerikai szakfolyóiratokban jelentek meg, ideértve könyveket és monográfiákat, illetve 19 kutatási projekt vezetője/társvezetője.

A Lengyel Társadalom felépítése és Dinamizmusai (Structure and Dynamics of the Polish Society) nemzeti kutatási program tudományos titkára (1982, 1985).