Rólunk

Pump Judit

Pump Judit (Magyarország) jogász (PhD, LLM környezetvédelmi szakjogász), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense. Alapító tagja és jelenleg az egyik alelnöke az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály Közjogi Albizottságának. Áprilisban csatlakozott a LandSupport projekthez. Vezető főtanácsosként dolgozott az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettese (szószóló) mellett (2013.02-2021.02). Meghatározó szakmai szerepet töltött be, illetve vett részt a szószóló több elvi állásfoglalásának, figyelemfelhívásának, az Alkotmánybírósághoz megküldött Amicus leveleknek, valamint jogalkotási javaslatoknak kidolgozásában, amelyek többek között a talaj, a felszín alatti vizek, a levegő, az erdei biodiverzitás, illetve a Natura 2000 hálózat védelmét szolgálták, továbbá a környezetjogi szabályozást, a környezeti felelősséget érintették. Kutatásai a jogszabályi eszközök elemzésén túl, magukba foglalják az Alkotmánybíróság, a bíróságok, hatóságok, valamint az önkormányzatok döntéseit, döntéshozatali mechanizmusait. Kutatási érdeklődése kiterjed arra, hogyan segíthetné a magánjog alkalmazása, értelmzése a fenntartható fejlődést. A közszolgálati szektort – főleg a vizet és szanitációt, a hulladékszolgáltatást – környezetjogi és fogyasztóvédelmi jogi megközelítéssel elemzi, mindkét fél (a közszolgáltató és a fogyasztó) érdekeit figyelembe véve.

Élvezettel vesz részt multidiszciplináris és nemzetközi csapatok munkájában, mely diplomájának megszerzése óta (1985.) eltelt idő alatt a különböző szervezeteknél szerzett szakmai tapasztalatából fakad (gyámügyi előadó, munkajogász építőipari vállalatnál, projekt menedzser civil szervezeteknél, jogalkotási javaslatot előkészítő köztisztviselő a fogyasztóvédelemért felelős minisztériumban, oktató felsőoktatási intézményekben, és uniós jog jogharmonizációjának előkészítője szakértőként). Alap- és posztgraduális oktatási tapasztalata különböző szakmai háttérrel (jog, közgazdaság, mérnök, oktatás) rendelkező magyar és külföldi diákok magyar és angol nyelvű oktatásából származik.

Legutóbbi publikációk: A Comparative Analysis of Model Institutions: Diversity in Reaching Common Goals In: Marie-Claire Cordonier Segger – Marcel Szabó – Alexandra R. Harrington (eds.):

Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation. Cambridge University Press, megjelenés alatt 2021

A Pro Futuro környezeti felelősségről szóló tematikus számának társszerkesztője, és cikk szerzője: A környezeti felelősség határai – a vendégszerkesztő összegzése In: Pro Futuro 2020. 10/2

Pump Judit: A Ptk a környezetjogász szemével. Budapest, Pázmány Press, 2019, pp. 436