About Us

Polyák Enikő

Polyák Enikő jelenleg a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Magyar Irodalom és Kultúratudomány alprogramjának negyedéves hallgatója. Kutatási területe Németh László regényeinek genderszempontú olvasata, illetve az érzelemkutatás.

Az ösztöndíjas időszak alatt Kristóf Ágota regénytrilógiájának (A nagy füzet, A bizonyíték, A harmadik hazugság) és a Tegnap című kisregényének elemzésére teszek kísérletet az érzelemkutatás kontextusának felhasználásával. Elsősorban a negatív érzelmek (undor, szégyen, félelem) reprezentációinak feltárása törekszem a szcenografikus elemzés eszköztárának segítségével. Továbbá igyekszem az író munkásságát összevetni Samuel Beckett regényeivel, elsősorban a Trilógiával (Molloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen), ezen összehasonlítás alapjául szolgálhat a tény, miszerint mindketten szépirodalmi nyelvet váltottak, illetve az említett művekre és Kristóf Ágota munkáira is jellemző a nyelv lecsupaszítottsága, egyfajta minimalizmus, valamint a kronotoposz hiánya.