About Us

Nagy Endre

dr. Nagy Endre a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének ösztöndíjasa. Továbbá a Semmelweis Egyetem professor emeritusa. Korábban a Pécsi Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében igazgató, egyetemi tanár, az ELTE Szociológiai intézetében, egyetemi docens, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa. Tanít a Semmelweis Egyetem doktori iskolájában. Tagja a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaságnak(Michael Polanyi Society).

Kutatási területei: egyetemes és magyar eszme- és szociológiatörténet, egyetemes és magyar államelmélet, szociológia elmélet, falukutatás

Kutatási témái: polgári radikálisok szociológia elmélete, .helyi igazgatás politikai rendszere, Bibó István munkássága,  Polányi Mihály és Károly munkássága

MTMT

ORCID