About Us

Manchin Róbert

Életrajz

Manchin Róbert szociológus, közgazdász és muzsikus egyetemi végzettséggel rendelkezik, de mindemellett véletlen (amiben nem igazán hisz) vezérelte vállalkozó, manager és társadalmi aktivista. Életpályája során (amit zeneileg talán a rondo és a kánon forma elegye írna le legjobban) volt hivatásos zenész az Állami Hangversenyzenekarban, meghívott szociológia professzor számos amerikai és európai egyetemen, sőt néhány hétig az MTA Szociológiai Intézetének a kutatók által megválasztott igazgatója is. Egy évtizeden át az ODE elnöke, alapítója és Hankiss Elemérrel együtt ügyvezetője a „Találjuk ki Magyarországot” KHT-nak, valamint alapító igazgatója a Gallup Nemzetközi Kutatási és Oktatási Központjának. Alelnöke a Gallup princetoni központjának, majd a Gallup Europe elnöke Brüsszelben. A Stone Center for Applied Social Research vezetőjeként nyaranta kreativitás, zene és társadalompolitika témakörben szervez Horvátországban kisebb fesztiválokat és workshop-okat. Vállus községben az elmúlt két ciklusban pedig alpolgármesterként szolgált. A Gallup számára végzett utolsó többéves projektjében egy globális team segítségével azt járta körbe, hogy a Big Data hogyan változtatja meg az alkalmazott társadalomkutatás jövőjét. 2015 novemberében az európai kulturális és kreatív szektor legnagyobb hálózatait tömörítő brüsszeli szervezet, a Culture Action Europe megválasztotta a szervezet elnökének.

Kutatás

A Big Data és Társadalom Központ különböző laboratóriumai azt kutatják, hogy a társadalom mindennapi életének a digitális lábnyomai hogyan teszik lehetővé, hogy korábban elképzelhetetlen gazdagságú adatok segítségével vizsgálhassák a különböző társadalom és természettudományok képviselői a társadalom komplexitását. A központ a globális trendek monitorálását, és a térségünk legfontosabb stratégiai és mindennapi társadalmi interakcióinak vizsgálatát végzi a gépi tanulási algoritmusok, illetve a nagy és komplex hálózatok elemzési módjainak alkalmazásával. A globális és regionális trendek vizsgálatának célja a közpolitikákat illetve a mindennapi élet egyéni-társadalmi minőségét szolgáló megoldások keresése.

iASK-kérdés

Az élet végső nagy kérdéseire nem, de a minket körülvevő bizonytalan világ állapotára és gyorsan változó trendjeinek jelzéseire adatok segítségével mintegy tükör által homályosan tudunk utalásokat találni.

Mik a jó és értelmes élet feltételei, és mik határozzák meg a közösségek és a benne élő egyének életminőségét?