About Us

Lovra Eva

Életrajz

Dr. Lovra Éva, Ph.D. (1984) építőmérnök M.Sc., településmérnök M.Sc., műemlékvédelmi szakmérnök és Ph.D. építészmérnöki tudományok területén (szűkebb témakör: városmorfológia, várostervezés történet). Posztdoktori kutatásait a University College of London Bartlett School of Architecture Space Syntax Labjában és az Újvidéki Tudományegyetemen folytatta. A Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének egyetemi adjunktusa, az angol nyelvű Urban Systems Engineering MSc program vezető oktatója, a DE Földtudományok Doktori Iskola oktatója és doktori témavezetője. A Szlovák Tudományos Akadémia volt kutatója, ösztöndíjas kutatásait Prágában, Zágrábban, Pozsonyban végezte, előadásokat tartott a róma La Sapienza és Roma TRE egyetemeken.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Magyar Nemzeti Tanács Kulturális-művészeti konzultációs testületének kinevezett tagja (Vajdaság).

Fő kutatási területe: városmorfológia (tipo-morfológia), várostervezés-elmélet, mikrourbanizmus, városszerkezeti konfigurációk összehasonlító elemzése, Space Syntax.

A legutóbb megjelent tudományos monográfiája, Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867–1918. (TERC Kft., 2019.) elnyerte a Debreceni Egyetem Publikációs-díj kitüntetését (2020).