About Us

Kulcsár László

Életrajz

Kulcsár László István professzor emeritus a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán. Egyetemi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Az MTA ösztöndíjasaként 1987-ben védte meg disszertációját a vidék modernizációjának szociológiai kérdéseiről.

A Szent István Egyetemen (korábban Gödöllői Agrártudományi Egyetem) a szociológia, majd a vidékfejlesztési tanszék, később Intézet alapítója és vezetője 1986 és 2010 között. 2010-től a Soproni Egyetem (korábban Nyugat- Magyarországi Egyetem) professzora, a Széchenyi István Doktori Iskola programvezetője. Kutatási témája a vidéki térségek átalakulásának, fejlesztésének folyamatai, s ezeknek a folyamatoknak demográfiai, szociológiai, a kulturális és emberi erőforrásokkal összefüggő témakörei. 1994 és 2006 között a Cornell University (Ithaca, NY) és az University of Wyoming (Laramie, WY) szociológiai projektjeinek kutatója. Kutatási projektet irányított a FAO megbízásából, s számos, a vidéki térségekkel kapcsolatos tudományos kutatást vezetett a Kárpát-Medence országaiban. A Központi Statisztikai Hivatal által adományozott „Mester Oktató” cím tulajdonosa. A „Területi Statisztika”, a „Gazdaság és Társadalom”, valamint a „Journal of Appalachian Studies” folyóiratok szerkesztő bizottságának tagja.

Tudományos munkásságának leírása megtalálható az MTMT és a Doktori.hu adatbázisaiban.