About Us

Kovács, László

Kovács László, alkalmazott nyelvész. Germanisztikai tanulmányai után doktori (PhD) fokozatát 2011-ben a nyelvtudományon, illetve alkalmazott nyelvtudományon belül pszicholingvisztika területén szerezte. Fő kutatási területe a szavak, valamint a márkanevek kognitív reprezentációja. Egy monográfia mellett több nyelvoktatási segédanyag és szótár, valamint több mint 60 tudományos cikk szerzője. Jelenleg posztdoktori kategóriában kutatói ösztöndíjas a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Komplexitás és Big Data Központjában. Korábban a Nyugat-magyarországi Egyetemen, az udinei Università degli Studi di Udine-n, valamint Göttingenben, a Georg-August-Universität-en végzett kutatásokat.

Márkanevek kognitív kontextusának vizsgálata

A márkákat, valamint azok neveit a vállalatok legfontosabb értékeinek tekinthetjük. Az aktuális, márkákkal kapcsolatos kutatások rámutatnak, hogy a márka egy olyan kognitív entitás, amely az elménkben jön létre.

A márkanevek kognitív kontextusának megismerése interdiszciplináris megközelítéssel történhet: a márkanevek nyelvészeti (pszicholingvisztikai) jellemzői, illetve a kognitív szerveződésüket elemző kutatások eredményei a márkakutatás szemszögéből, azaz termék, termékkategória, illetve márkakommunikációs stratégai függvényében vizsgálandóak.

Habár márkanevek kognitív kontextusának fontosságára számos kutató felhívja a figyelmet, szinte alig találunk olyan – a márka tulajdonosától független kutatók számára is hozzáférhető – publikációt, amely ezeket az összefüggéseket elemezné. Így a témával foglalkozni kívánó kutatóknak, illetve szakembereknek csak minimális segítség áll rendelkezésére márkák kognitív pozícióját elemző vizsgálatok elvégzéséhez.

A kutatás célja a hiányzó alapkutatási összefüggések egy részének megteremtése, azaz márkák kognitív reprezentációjának vizsgálatához elméleti keretrendszer megalkotása, illetve márkaasszociációk kognitív kontextusának elemzése.