About Us

Kelbert Krisztina

Kelbert Krisztina (Magyarország, 1981) történész, muzeológus, a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztályának vezetője, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktori Programjának doktorandusza, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – Institute of Advanced Studies Kőszeg ösztöndíjasa. Kutatási területe: 19–20. századi társadalomtörténet, nőegyesületek története, fotográfiatörténet, a szombathelyi zsidóság története. Könyvei: Szemtől szemben. Képek a szombathelyi zsidóság történetéből/Eye to Eye With the History of Szombathely’s Jewish Community (Szombathely, Yellow Design, 2016). A Híres szombathelyi nők könyvsorozatban – 2013 és 2018 között – hét kötete látott napvilágot. Doktori disszertációját az 1870 és 1947 között fennálló szombathelyi nőegyesületek működéséről és azok társadalomtörténeti hátteréről írja, amely témában 14 tanulmánya jelent meg ezidáig magyar, illetve német nyelven. Jelentős kiállításai: Szemtől szemben. Képek a szombathelyi zsidóság történetéből; Fényérzék/Személyes.

Díjak:

MúzeumCafé-díj, 2017

Raoul Wallenberg-díj, 2018

Acsád községért-díj, 2019

Legfrissebb publikációk:

Változó állandóság. A vépi gróf Erdődy család hölgytagjainak jótékonysági, szociális téren végzett munkája a 20. század első felében. In: Vasi Szemle, 2020. 1. sz. 74–97.

Festészet és fotográfia szimbiózisa Knebel Riza munkásságában. In: Fotográfusnők. Budapest, Magyar Fotótörténeti Társaság, 2020. 43–80.