About Us

Katona Attila

Katona Attila 1987 óta a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének munkatársa. 2009 és 2013 között a Történelemtudományi Intézet vezetője, később a Történettudományi és Jogi Intézet megbízott vezetője, majd 2014. január elsejétől a Könyvtár-Informatikai Intézet, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Intézete vezetője. 2014-től a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar tudományos dékánhelyettese, 2016-tól megbízott dékánja. 2017-ben a Bölcsészettudományi Centrum vezetését, majd 2020. december 31-ig a Történelem Tanszék vezetését látta el.

Kutatási területe a 19. és a 20. századi magyar történelem, azon belül is különösen a zsidóság szerepe és tragédiája. Az elmúlt évtizedben a kutatásai másik területét Szombathely város modern-kori története jelentette.

Fő érdeklődési területe a lokális politikai folyamatok elemzése, valamint a társadalomtörténet egyes kérdései, és a politikai kultuszok világa. Írásai részben az intézményi, részben a tanszéki (Partes Populorum Minores Alienigenae) kiadványokban, továbbá lokális folyóiratokban jelentek meg (Vasi Szemle, Vasi Helytörténeti és Honismereti Közlemények), illetve önálló tanulmánygyűjteményekben (ACC) láttak napvilágot.

Nemcsak az intézmény/intézet/tanszék által szervezett konferenciáknak volt gyakori előadója, hanem a Vas Megyei Levéltár szervezésében tartott Levéltári Napoknak is. A felkérésnek eleget téve a régió nagyvárosaiban tartott konferenciákon vállalt részvételt. Emellett számtalanszor adott elő, illetve vett rész könyvbemutatókon vasi településeken, illetve Sopronban, Zalaegerszegen.

Közreműködött a megyében tartott történelmi jellegű rendezvényeken. Bekapcsolódott a 2001 óta bevezetett holokauszt emléknapok szervezésébe és programjaiba.

Szakértőként részt vett több filmsorozat és film előkészítő munkálataiban, forgatókönyv írásban, valamint kiállítások szervezésében. 2013 nyarától a Genius Savariensis Szabadegyetem egyik alapítója, 2019 óta a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja, illetve 2020-tól a Vasi Szemle szerkesztőségi tagja.