Rólunk

Kasputis, Juozas

Jouzas Kasputis

Életrajz

Juozas Kasputis 1998-ban szerzett BA diplomát a litván Kaunas Technology University-n üzleti igazgatásból, majd 2011-ben a Vytautas Magnis Egyetem alkalmazott filozófia szakán végezte mestertanulmányait. Közgazdaságtani érdeklődését filozófiai vizsgálódással ötvözi. Főbb érdeklődéi körei az esztétika, az etika, a tudományfilozófia, a modern kultúra- és társadalomelmélet, valamint  az interdiszciplinaritás lehetőségei. Több nemzetközi kurzuson vett részt: tanult Finnországban a Helsinkii Egyetemen (2010-ben) és az orosz Szentpétervári Állami Egyetemen (2011-ben). 2009-ben a tartui egyetem szervezésében részt vett a NordForsk kutatói tréning „Analitikus és Kontinentális Etika” című kurzusán, 2010-ben a Tallinni Nyári Egyetem „Eszközök és Módszerek a Kortárs Alkalmazott Filozófiában” kurzusán. 2011-ben az ISES Alapítvány 16. Nemzetközi Nyári Egyetemének résztvevője volt Kőszegen, és ugyanebben az évben tanult a grazi egyetem diverzitás-menedzsmentről tartott intenzív kurzusán. 2014-ben és 2015-ben fiatal kutatóként vett részt a New Central Europe I-II. Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjprogramban. 2018-tól az FTI-iASK kutatója.

Kutatás

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Polányi Központjában Jody Jensen és Stuart Holland asszisztense folytat kutatásokat. Kutatási területei: a társadalomtudományok módszertana filozófiai és szociológiai megközelítésből; a természettudományok fejlődésének hatása a társadalomtudományokra (különösen a komplexitás-elmélet használatának vizsgálata); az objektivitás és racionális modellezés problémája; az utópisztikus gondolkodás története; valamint a determinizmus és a bizonytalanság kérdésköre.

iASK-kérdés

Miért kellene az utópia fogalmát úgy kezelnünk, mint egy irreleváns álmot – lehet, hogy az objektivitás maga a legutópisztikusabb gondolat és a tudomány legalapvetőbb mítosza?