Rólunk

Jakobi Ákos

Életrajz

Jakobi Ákos

Jakobi Ákos a KRAFT Központ kutatója, egyben az ELTE habilitált egyetemi docense. Terület- és településfejlesztési szakképesítésű geográfus, valamint geoinformatikus diplomákkal rendelkezik. 2007-ben védte meg doktori értekezését az információs társadalom térbeliségével foglalkozó témában, 2016-ban habilitált az ELTE-n a big data területi kutatásokban való alkalmazási lehetőségeit taglaló kérdéskörben. Jelenleg az ELTE Regionális Tudományi Tanszékének egyetemi docense, illetve 2020 óta az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatóhelyettese és a Földrajztudományi Központ vezetője. Szakmai munkája a társadalmi térbeliség vizsgálatára, a regionális tudomány, a régiófejlesztés, a regionális elemzési módszerek és a térinformatika területeire, továbbá az információs társadalom és a big data korszak geográfiai és hálózattudományi vizsgálatára terjed ki. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével való többéves kapcsolata során elsősorban a KRAFT módszertan elméleti fejlesztésével és gyakorlati megvalósításával foglalkozott.